Aktualności

„Szlakiem Polskiego Renesansu”

W dniach 2-4 września 2016 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego  zorganizował wycieczkę  „Szlakiem Polskiego Renesansu” dla członków naszego związki, ich rodzin oraz pracowników naszej Uczelni. Przypomnieniem tych ciekawych chwil są... [Więcej]


W dniu 22 maja 2014 roku odbyło się Walne Zebraniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na którym zostały wybrane nowe władze związku:  [Więcej]