Dlaczego UE Katowice?

Jesteśmy uniwersytetem z wieloletnią tradycją i nowoczesnymi metodami kształcenia. Jedną z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju, największą i najstarszą na Śląsku, zlokalizowaną w samym sercu ponad 2-milionowej aglomeracji. Na pięciu wydziałach: Biznesu, Finansów i Administracji, Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki i Komunikacji oraz Zarządzania skrzydła rozwijają przyszli prezesi, członkowie rad nadzorczych, przedsiębiorcy i menedżerowie.

Studenci UE Katowice

Kształcimy studentów na kilkunastu kierunkach w kilkudziesięciu specjalnościach, gdzie zdobywają oni potrzebną wiedzę do zrozumienia współczesnej gospodarki. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu kadry naukowej, po ukończeniu studiów, a często już i w trakcie, bez trudu odnajdują się na wymagającym rynku pracy.

Konsekwentnie realizując nasze motto: „Blisko, międzynarodowo, przez całe życie” wspieramy mobilność naszych studentów i pracowników. Biorą oni udział w licznych krajowych i międzynarodowych wyjazdach i wymianach. Co roku gościmy u nas studentów i przedstawicieli z zagranicznych ośrodków kształcenia, wymieniając tym samym doświadczenia i wiedzę.

Naszym największym kapitałem są nasi studenci i absolwenci (mamy ich już ponad 60 tysięcy!), których liczne sukcesy świadczą o prestiżu Uniwersytetu i jego renomie w kraju i na arenie międzynarodowej. Studia na naszej Uczelni to często rodzinna tradycja - uczą się u nas dzieci i wnuki naszych pierwszych magistrów.

Nasi absolwenci są chętnie zatrudniani przez pracodawców. Badania pokazują, że po zakończeniu kształcenia w Uniwersytecie nie mają trudności ze znalezieniem pracy, a co czwarty z nich zajmuje stanowisko kierownicze.*

Dzięki szerokiej ofercie dydaktycznej mamy możliwość kształcenia nie tylko na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Kształcimy także na studiach doktoranckich i podyplomowych. Nasz oferta uzupełniona jest o bezpłatne programy edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. W ramach Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku prowadzimy również zajęcia dla grupy wiekowej 50+. Tym samym w pełni realizujemy założenia programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.

Nasza kadra dydaktyczna, licząca blisko 500 pracowników naukowych, chętnie dzieli się doświadczeniem i wiedzą w codziennej pracy ze studentami. Nasi wykładowcy są członkami wielu instytucji naukowych i państwowych, takich jak PAN, Rada Naukowa NBP czy Zarząd NBP.

* Źródło: Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  - Keystone Consulting Sp. z o. o., listopad 2011