Kontakt z Biurem Rekrutacji

Informacji kandydatom na studia pierwszego i drugiego stopnia udziela Biuro Rekrutacji
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

 • Budynek A, pok. 112 (parter)
 • ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice
 • tel.  32257-7152, 32257-7158
 • fax: 32257-7109
 • e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl

Pytania dotyczące studiów podyplomowych proszę kierować do Śląskiej Szkoły Biznesu i Administracji:

Informacje dla kandydatów z zagranicy:

Osobom, które posiadają Kartę Polaka lub dokument (inny niż wiza) uprawniający do pobytu w Polsce informacji udziela Biuro Rekrutacji, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00

 • Budynek A, pok. 112 (parter)
 • ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice
 • tel. 32257-7152, 32257-7158
 • fax. 32257-7109
 • e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl 

Pozostali kandydaci cudzoziemcy proszeni są o kontakt z Biurem Międzynarodowej Wymiany Studentów:

 • Budynek N, pok. 331 (III piętro)
 • ul. Adamskiego 7, 40-069 Katowice
 • tel. +48 32257-7024
 • fax. +48 32257-7127
 • e-mail: admissions@ue.katowice.pl