Terminarz rekrutacji 2017/2018

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kandydaci logują się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i wpłacają opłatę rekrutacyjną:

  • od 22 maja do 7 lipca 2017 roku

Ogłoszenie wyników na studia:

  • 14 lipca 2017 roku (po godz. 17.00)

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia będą składać komplet dokumentów:

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Kandydaci logują się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR):

  •  od 22 maja do 11 września 2017 roku

Kandydaci składają komplet dokumentów:

 Ogłoszenie wyników na studia:

  • 15 września 2017 roku (po godz.17.00)

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kandydaci logują się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR):

  • od 22 maja do 11 września 2017 roku

Kandydaci składają komplet dokumentów:

 Ogłoszenie wyników na studia:

  • 15 września 2017 roku (po godz.17.00)

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Kandydaci logują się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR):

  •  od 22 maja do 11 września 2017 roku

Kandydaci składają komplet dokumentów:

 Ogłoszenie wyników na studia:

  • 15 września 2017 roku (po godz.17.00)