Usługi

Aktualności

016/02006/16

Usługa utrzymania czystości obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach [Więcej]


012/02014/16

Usługa ochrony, dozoru, monitoringu obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach [Więcej]


007/00000/16

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych [Więcej]


006/07001/16

Druk publikacji naukowych opatrzonych nr ISBN i ISSN [Więcej]


002/10004/16

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie łączności przewodowej w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [Więcej]


008/06036/16

Zakup aktualizacji ( abonamentów) dla urządzenia Barracuda [Więcej]


004/06024/16

Polisa serwisowa dla platformy serwerowej ZSI [Więcej]