Znamy termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej

[ZMIANA TERMINU] 21 kwietnia 2017 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.


Jednocześnie, w związku z licznymi postulatami środowiska naukowego, Kierownictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję, aby po zakończeniu ewaluacji jednostek naukowych za lata 2013-2016, osiągnięcia zgłoszone przez jednostki w ankiecie jednostki zostały upublicznione.

Zakres oraz forma przekazania danych do wiadomości publicznej zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

Zachęcamy do śledzenia zakładki: Ocena jednostek naukowych 2017