Konferencja inaugurująca Tydzień Ekonomii Społecznej

19 czerwca odbyła się konferencja pt. "Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej", objęta Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Konferencja odbyła się w siedzibie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przy ulicy Bogucickiej 5 w Auli im. prof. Zbigniewa Messnera.

Do udziału zaproszone zostały osoby związane z sektorem ekonomii społecznej w województwie śląskim – zainteresowane jego promocją i rozwojem, w tym m.in. przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, świat nauki, biznesu, instytucji pomocy i integracji społecznej.

Wydarzenie stanowiło okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń uczestników i prelegentów, w gronie których zostały omówione kierunki rozwoju i praktyczne rozwiązania dla podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności związane z budowaniem ich wizerunku w przestrzeni publicznej. Konferencja przyczyniła się także do zacieśnienia i rozwoju współpracy międzyinstytucjonalnej pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze ekonomii społecznej, jak i w jego otoczeniu.

Udział w spotkaniu był bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

Konferencja "Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej" zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Otworzyła ona Tydzień Ekonomii Społecznej w regionie, który odbywać się będzie w dniach 19-23 czerwca 2017 r. Wydarzenie jest współfinansowane w ramach projektu "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim".

Więcej informacji

Poniżej dostępny jest ramowy program konferencji.