Konferencja AIR 2017

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii we współpracy z Katedrą Analiz i Prognozowania Rynku Pracy dziękuje za przybycie na VIII Konferencję Naukową "Analiza internacjonalnych relacji 2017. Metody i modele rozwoju regionów".


Konferencja odbyła się w dniach 21-22 czerwca 2017 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w Auli im. Z. Pawłowskiego (budynek B, sala 314). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.air.ue.katowice.pl

Tematyka Konferencji:

 • analiza internacjonalnych relacji gospodarczych w obszarze euroazjatyckim,
 • ryzyko wyceny produktów rynku kapitałowego i lokowanie środków inwestycyjnych w rozwoju regionów,
 • modelowanie i analizy na rynku ubezpieczeń w kontekście ryzyka,
 • demograficzne czynniki determinujące prognostyczne wskaźniki rozwoju regionalnego,
 • wielowymiarowa analiza porównawcza regionów,
 • nowe technologie energetyczne w rozwoju regionów,
 • modele i metody w prognozowaniu rozwoju regionów,
 • wpływ lokalizacji inwestycyjnej na konkurencyjność regionów,
 • teoretyczne aspekty lokalizacji a teoria rozwoju regionalnego,
 • inwestycje ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju regionów,
 • rozwój regionalny w aspekcie teoretycznym,
 • metodyka aktualizacji cen nieruchomości i metody taksonomiczne w procesie wyceny.