Dyplom doktorski dla pracownika Zakładu


Pracownik Samodzielnego Zakładu Logistyki Społecznej dr Sebastian Twaróg w dniu 11.01.2013 r. podczas uroczystości Święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odebrał dyplom doktorski.

Sebastian Twaróg przygotował i obronił rozprawę doktorską pt.: "Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce".
Promotorem w przewodzie doktorskim był: Prof. UE dr hab. inż. Jacek Szołtysek
Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: Prof. UO dr hab. Sabina Kauf (Uniwersytet Opolski), oraz Prof. UE dr hab. Maciej Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).