Otwarte seminarium w ramach IntWeek

Zapraszamy na otwarte seminarium naukowe "Smart Technologies & Smart Research" w ramach 7th International Week.


26 kwietnia 2017 r. w godzinach 9:00-13:30 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Auli CNTI na otwarte seminarium naukowe "Smart Technologies & Smart Research" w ramach 7th International Week.

Podczas seminarium przewidziane są wykłady i warsztaty ze specjalistami z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Tajwanu oraz Kairu na temat m.in. nowoczesnych technologi, marketingu internetowego, inżynierii stosowanej czy zarządzania.

Dla aktywnych na Seminarium studentów przewidziane są prezenty.

Więcej informacji

Misją International Week jest promocja internacjonalizacji oraz nowych mediów w środowisku akademickim. Bezpośrednim celem jest także wzmocnienie współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi w zakresie nauczania, badań i współpracy międzynarodowej. 

Przez tydzień studenci biorą udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez wykładowców z różnych stron świata (za każdy przedmiot student uzyska 3 punkty ECTS).