Węglokoks S.A. i UE Katowice - razem dla rozwoju nauki i biznesu

W poniedziałek 6 marca, w obecności wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, prezes Węglokoks S.A. Sławomir Obidziński oraz rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Robert Tomanek, prof. UE podpisali umowę ramową.


– "Jestem przekonany, że na umowie skorzystają w równym stopniu obie strony. Węglokoks S.A zyska szczególnie dzięki ekspertyzom dostarczanym przez Uniwersytet oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych swoich pracowników. Uniwersytet wraz z umową pozyska z kolei pole badawcze, a studenci i absolwenci kolejną ścieżkę rozwoju." – rozpoczął prof. Robert Tomanek, a następnie oddał głos obecnemu ministrowi Grzegorzowi Tobiszowskiemu.

– "Intencją podejmowanej współpracy jest, abyśmy umieli obudować menedżerów, podmioty życia gospodarczego wsparciem intelektualnym, eksperckim jednostek naukowych. Nie może się to odbyć bez połączenia wiedzy i doświadczenia oraz wyczucia procesów, które są specyficzne dla Śląska. Ważne jest także z drugiej strony, aby środowiska intelektualne czerpały z rozwoju podmiotów gospodarczych na Śląsku." – mówił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski przed podpisaniem umowy. – "W województwie Śląskim rodzi się ciekawy pomysł połączenia polskiego kapitału intelektualnego z polskim kapitałem biznesowym. Serdecznie rektorowi oraz prezesowi gratuluję." – zakończył minister Tobiszowski.

– W ramach tej umowy obiecujemy sobie bardzo wiele. Nasze ambitne cele, które chcemy osiągnąć, wymagają nowej wiedzy, nowych kompetencji. – powiedział prezes Węglokoks S.A. Sławomir Obidziński. Wspomniał też, że sam ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach studia podyplomowe, dodając: "jak każdy menedżer wie, czas nauki tak naprawdę nigdy się nie kończy, dlatego mariaż nauki z praktyką postrzegam jako naturalną kolej rzeczy."

Szeroko rozumiana współpraca ma obejmować przede wszystkim kwestie związane z ekspertyzami, consultingiem i doradztwem ekonomiczno-prawnym. Wszelkie takie prace na rzecz Węglokoksu wykonywać będzie właśnie doświadczona kadra akademicka. Dla pracowników i studentów Uniwersytetu to możliwość pracy, nauki i rozwoju w rzeczywistym otoczeniu biznesowym, natomiast dla Węglokoksu pewność najwyższej jakości wykonywanych usług i co nie bez znaczenia ograniczenie kosztów, które pociąga za sobą zlecanie takich prac wyspecjalizowanym firmom.

Pracownicy Węglokoksu będą natomiast opiniowali zmiany w procesie kształcenia, wskazując na potrzeby i wyzwania rynku i funkcjonujących na nim przedsiębiorstw. Współpraca z uczelnią to również szansa dla jej studentów na związanie się z firmą Węglokoks jeszcze w czasie nauki, a po jej zakończeniu zatrudnienia z przedsiębiorstwem, które pozostaje liderem polskiego eksportu węgla, oraz nieustannie w ramach Grupy Kapitałowej rozwija swoją działalność w branżach górniczej, hutniczej, energetycznej i logistycznej.

Bezpośrednio po podpisaniu umowy, głos zabrał także dr hab. Jan Wojtyła, prof. UE, rektor senior Uniwersytetu, przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej. Mówił, iż "czas budowania wspólnot i solidarności praktyki z nauką dziś ma nowy wymiar. Dzisiaj bycie naukowcem bez obecności w życiu gospodarczym nie może mieć miejsca, szczególnie w takiej dziedzinie jak ekonomia, która w dużej mierze jest dyscypliną, nauką stosowaną."