Warsztaty z zakresu prawa autorskiego

20 kwietnia na kampusie odbyły się "Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych" organizowane bezpłatnie przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Pana Jarosława Gowina, we współpracy z Biurem Badań i Projektów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


W ramach warsztatów eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawili między innymi zagadnienia związane z uprawnieniami twórcy pozostającego w stosunku pracy do utworu stworzonego w ramach pełnienia obowiązków pracowniczych oraz wypłatą na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych opłat i wynagrodzeń autorskich stanowiących rekompensatę za kopiowanie ich twórczości.

Dodatkowo w trakcie spotkania można było uzyskać informację o możliwości uzyskania ze środków jakimi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL bezzwrotnych dofinansowań:

  • wynagrodzeń autorskich za publikację w czasopismach naukowych,
  • na organizację konferencji naukowych z zakresu własności intelektualnej,
  • dla autorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej.

Warsztaty odbyły się 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 13:00 w sali nr 233 budynku "F".

W trakcie warsztatów zostały wyjaśnione następujące zagadnienia:

  1. Utwór, jako przejaw działalności twórczej pracy pracownika naukowego (prelegent: mec. Maria Grzeszczyk - Radca Prawny);
  2. Uprawnienia autora dzieła naukowego do utworu, w tym do utworu pracowniczego. (prelegent: mec. Maria Grzeszczyk - Radca Prawny);
  3. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (prelegent: mec. Anna Błeszyńska-Drewicz - Radca Prawny);
  4. Opłaty reprograficzne, jako rekompensata za korzystanie z utworu naukowego przez osoby trzecie do użytku osobistego (prelegent: Jacek Kargul - Kierownik ds. inkasa i repartycji).

Na końcu uczestnicy mieli czas na zadawanie pytań.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywny udział!

Więcej:

Strona główna Stowarzyszenia KOPIPOL

Strona główna warsztatów

Wyszukiwarka uprawnionych autorów - repartycja indywidualna