Zjazd Absolwentów Uczelni

W imieniu Władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Fundacji im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Stowarzyszenia Absolwentów "COLLEGIUM" serdecznie zapraszamy na Jubileuszowy XV Zjazd Absolwentów połączony z obchodami 60-lecia Stowarzyszenia.


Zjazd Absolwentów Uczelni

Tegoroczny Zjazd odbędzie się ramach obchodów 80 lecia Uniwersytetu w dniu 3 czerwca 2017 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Podczas tego jubileuszowego wydarzenia pragniemy przybliżyć historię Uniwersytetu i zaznaczyć rolę, jaką odegrał w kształtowaniu regionu. 

W programie uroczystości zaplanowano wystąpienia: JM Rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE oraz Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów COLLEGIUM Wiesława Roli, a także spotkanie z Kadrą Naukową Uczelni

Gościem specjalnym Zjazdu będzie polska piosenkarka Alicja Majewska, która koncertowała w wielu krajach Europy, Azji, a także w ośrodkach polonijnych USA, Kanady i Australii. Wylansowała szereg przebojów, m.in. "Jeszcze się tam żagiel bieli", "Odkryjemy miłość nieznaną", "Być kobietą", "To nie sztuka wybudować nowy dom". Wielokrotnie nagradzana na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Piosenkarka wystąpi z Zespołem Big Silesian Band Joachima Krzyka znanym z występów pod swoją dotychczasową nazwą: Siemianowicka Orkiestra Rozrywkowa. Zespół powstał w 2008 r. z inicjatywy dyrygenta grupy Joachima Krzyka i do 2011 działał pod patronatem władz miasta Siemianowice Śląskie. 

Zjazd uświetni również występ Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Szczegółowy program Zjazdu

Więcej informacji nt. Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Collegium" na stronie.