Wydział Zarządzania wśród najlepszych w Polsce

Wydział Zarządzania naszej Alma Mater zajął piąte miejsce w ogólnopolskim rankingu jednostek prowadzących kierunek Zarządzanie. Ogólnopolski Ranking Kierunków Studiów 2017 został przygotowany przez Fundację "Perspektywy". [Więcej]


Egzamin poprawkowy z kursu wyrównawczego dla studentów I roku studiów drugiego stopnia

Dodatkowy termin egzaminu z kursu wyrównawczego odbędzie się 21 czerwca g. 17.00 sala 042N. Będzie to egzamin pisemny testowy sprawdzany komputerowo. Studenci proszeni są o zabranie na egzamin ołówka HB (miękkiego).


VII Konferencja Wydziałowa

W dniu 19 października 2017 roku odbędzie się VII Konferencja Wydziałowa nt "Nauki o Zarządzaniu - Dokonania, trendy, wyzwania".Więcej [Więcej]


Otwarte seminarium Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

Kierownik Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał i informuje, iż w dniu 1 czerwca odbyło się otwarte seminarium Katedry, na którym mgr Małgorzata Krzciuk wygłosiła referat: "Podejście modelowe w... [Więcej]


Spotkanie dla młodych naukowców i doktorantów

Możliwości pozyskania środków na realizację badań [Więcej]


I miejsce dla studentów IB w międzynarodowym konkursie

Studenci kierunku International Business, Łukasz Kuchna i Igor Golonka zdobyli pierwszą nagrodę na międzynarodowym konkursie naukowo-dydaktycznym Euroweek 2017 pt. "Creativity and Entrepreneurship: From Social to High Tech" organizowanym w... [Więcej]


Międzynarodowa konferencja eTECH 2017 w Rydze (Łotwa)

W dniach 26-28 kwietnia br. w Rydze (Łotwa) odbyła się międzynarodowa konferencja eTECH 2017 Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities. Udział w konferencji wzięło ponad 70 naukowców reprezentujących europejskie ośrodki naukowe, a także... [Więcej]