Badanie opinii doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza do badania nt. kluczowych kwestii związanych ze studiami doktoranckimi. Link do ankiety znajduje się na stronie internetowej www.krd.edu.pl/badanie Serdecznie zachęcamy doktorantów do udziału! [Więcej]


Prodziekan ds. Nauki Prof. UE dr hab. Grzegorz Kończak z wizytą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

W dniu 23 września 2016 roku Prodziekan Wydziału Zarządzania ds. Nauki Prof. UE dr hab. Grzegorz Kończak był gościem I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, które obchodziło w tym roku Jubileusz 100-lecia działalności.... [Więcej]


Kurs wyrównawczy dla studentów I roku studiów drugiego stopnia

Informacja dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. [Więcej]


Spotkanie pracowników naukowo-dydaktycznych kierunku International Business

W dniu 12 lipca br. odbyło się spotkanie pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich Wydziałów zaangażowanych w proces kształcenia na kierunku International Business. Spotkanie zorganizowane przez kuratora kierunku Prof. UE dr hab. Maję Szymurę-Tyc... [Więcej]


XVI Wykład Dziekański

W dniu 24 maja br. na Wydziale Zarządzania odbył się już XVI Wykład Dziekański, którego gościem był Prof. Enrico Fabrizi z Department of Business and Social Sciences, Università Cattolica del Sacro Cuore. Profesor goszczący przeprowadził wykład nt.... [Więcej]


Studenci Uniwersytetu Warszawskiego gośćmi Wydziału Zarządzania

W dniu 12 maja br. Wydział Zarządzania gościł grupę studentów Uniwersytetu Warszawskiego, słuchaczy wykładu zorganizowanego przez Instytut Historyczny UW nt. „Biznes jak wino. Wykorzystanie tradycji przedsiębiorczości do optymalizacji współczesnej... [Więcej]