Kurs wyrównawczy dla studentów I roku studiów drugiego stopnia

Informacja dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. [Więcej]


Spotkanie pracowników naukowo-dydaktycznych kierunku International Business

W dniu 12 lipca br. odbyło się spotkanie pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich Wydziałów zaangażowanych w proces kształcenia na kierunku International Business. Spotkanie zorganizowane przez kuratora kierunku Prof. UE dr hab. Maję Szymurę-Tyc... [Więcej]


XVI Wykład Dziekański

W dniu 24 maja br. na Wydziale Zarządzania odbył się już XVI Wykład Dziekański, którego gościem był Prof. Enrico Fabrizi z Department of Business and Social Sciences, Università Cattolica del Sacro Cuore. Profesor goszczący przeprowadził wykład nt.... [Więcej]


Studenci Uniwersytetu Warszawskiego gośćmi Wydziału Zarządzania

W dniu 12 maja br. Wydział Zarządzania gościł grupę studentów Uniwersytetu Warszawskiego, słuchaczy wykładu zorganizowanego przez Instytut Historyczny UW nt. „Biznes jak wino. Wykorzystanie tradycji przedsiębiorczości do optymalizacji współczesnej... [Więcej]


XVI Wykład Dziekański Prof. Enrico Fabrizi

Dziekan Wydziału Zarządzania zaprasza studentów na XVI Wykład Dziekański Profesora Enrico Fabrizi  z Università Cattolica del Sacro Cuore nt.”Hierarchical Beta regression models for the estimation of poverty and inequality parameters in... [Więcej]


Sukces studentów Wydziału Zarządzania w Hiszpanii

W dniach od 17 do 22 kwietnia br. 6 studentów reprezentujących Koło Naukowe Awarenet Club Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod opieką dr hab. Justyny Matysiewicz oraz prof. dr hab. Sławomira Smyczka, wraz z przedstawicielami z uczelni z... [Więcej]


Jubileusz 150. rocznicy urodzin prof. Karola Adamieckiego

W dniu 17 marca br. o godz. 12:00 w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych rozpoczęła się uroczysta Sesja Naukowa poświęconą uczczeniu 150. rocznicy urodzin prof. Karola Adamieckiego, współtwórcy nauk o zarządzaniu w Polsce, patrona... [Więcej]