Nasi pracownicy zdobywcami Best Paper

Podczas niedawnej konferencji Knowledge Management KM’2017 dr hab Ewa Ziemba, prof. UE oraz dr Monika Eisenbardt z Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej zostały uhonorowane Nagrodą Best Paper za artykuł pt. "Investigating incentives... [Więcej]


Nagroda za pracę doktorską dla pracowników Uczelni

29 czerwca 2017 r. dr Monika Eisenbardt i dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE z Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej otrzymały nagrodę pierwszego stopnia w grupie prac doktorskich za pracę dr Moniki Eisenbardt pt. "Technologie... [Więcej]


Artykuł pracownika w czasopiśmie z listy A MNiSW

Miło nam poinformować, że artykuł naukowy dr Jan Acedańskiego z Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii został opublikowany w czasopiśmie z listy A MNiSW. Artykuł pt. "Heterogeneous expectations and the distribution of wealth" został... [Więcej]


Konferencja nt. nowych sektorów gospodarki

4 września 2017 r. odbędzie się konferencja naukowa z cyklu Local and Regional MeetUp KATO 2017 pt. "Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta rezyliencja i hybrydyzacja", której organizatorem jest Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych we... [Więcej]


Rejestracja na Narodowy Kongres Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Krakowskim Środowiskiem Akademickim zapraszają do udziału w Narodowym Kongresie Nauki, który odbędzie się w Krakowie, w dniach 19-20 września 2017 roku. Podczas Kongresu zostanie przedstawiona i... [Więcej]


Czasopismo GDN pod redakcją naszego pracownika

W wydawnictwie Springer ukazał się lipcowy numer czasopisma "Group Decision and Negotiation" (czasopismo z IF, lista A MNiSW). Jest to wydanie specjalne czasopisma zatytułowane "Preference Analysis and Decision Support in Negotiations and Group... [Więcej]


Nagrody za prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

23 czerwca 2017 roku w Belwederze odbyło się rozstrzygnięcie V edycji konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej organizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego. Nagrody przyznano pracownikowi i... [Więcej]