Konferencje naukowe 2016/2017

Tytuł konferencjiTermin/miejsceKomitet OrganizacyjnyOrganizator/kontakt
Sesja Naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin prof. Karola Adamieckiego (1866-1933) współtwórcy nauk o zarządzaniu w Polsce i patrona katowickiej uczelni w latach 1972-2009

17 marca 2016, Katowice

Prof. UE dr hab. Alojzy Czech,
mgr Aneta Szmyt

Dziekan Wydziału Zarządzania / Ośrodek Historii UE w Katowicach

e-mail: dwz@ue.katowice.pl 

Tel. +48 32 257 72 00

Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych7 kwietnia 2016, Katowice

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr Dorota Adamek-Hyska,
dr Aleksandra Szewieczek,
dr Ewa Maćkowiak

 

Katedra Rachunkowości

E-mail: standardy@uekat.pl
Tel: 32 257 7276
Współorganizatorzy konferencji:
NIK, Delegatura w Katowicach


LII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, XXXIV Seminarium im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego
20-22 kwietnia 2016, Targanice

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. UE dr hab.  Józef Biolik

dr Katarzyna Warzecha,
dr Andrzej Wójcik

dr Tomasz Szkutnik

Katedra Ekonometrii

dr Katarzyna Warzecha
E-mail:

warzecha@ue.katowice.pl
Osoba starsza w perspektywie społeczno-partoralnejMaj 2016, Katowice

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Ks. dr hab. Grzegorz Polok

Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

E-mail: grzegorz.polok@ue.katowice.pl

Współorganizatorzy konferencji:

Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki I Katechetyki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Krajowa Konferencja Konsumencka9-10 maja 2016

Komitet Organizacyjny

Marzena Czarnecka

Katedra Prawa UE, CARS, UOKiK

E-mail: marzena.czanecka@ue.katowice.pl

Współorganizatorzy konferencji:

Tauron Sprzedaż
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu “Zarządzanie-Rachunkowość-Nowe Technologie” pt.” Zmiany, innowacje, kreatywność23-24 maja 2016, Kraków

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr Jolanta Wartini-Twardowska

Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

E-mail: katedra.rm@ue.katowice.pl

Tel: 32 257 70 83

Barbara Bryl

Współorganizatorzy konferencji:

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

VII Wydziałowa Konferencja Naukowa Ekonomia 2016 pt” Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych”Czerwiec 2016, KatowicePrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha Komitet Organizacyjny
dr Magdalena Kozłowska,
dr Monika Szudy,
mgr Monika Kućmierczyk

Katedra Ekonomii

E-mail: konferencja.ekonomia@ue.katowice.pl

Tel: 32 257 75 59
Projekty Regionalne i LokalneCzerwiec 2016, Radzionków

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Henryk Brandenburg

Komitet Organizacyjny

dr Andrzej Majorczyk,
dr inż. Przemysław Sekuła;

dr Gabriel Tobor,
mgr inż. Eugeniusz Orłowski,

mgr Justyna Ślązok

Katedra Badań Strategicznych  i Regionalnych

E-mail: zakład.projektow@ue.katowice.pl

Tel: 32 257 74 13

Współorganizatorzy konferencji:

Urząd Miasta Radzionków, IPH Tarnowskie Góry
VII Konferencja Naukowa "Analiza Internacjonalnych Relacji 2016.
Metody i Modele Rozwoju Regionów"


21-22 czerwca 2016 r., Katowice

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

Komitet Organizacyjny

dr Anna Sączewska-Piotrowska,
dr Jarosław Wąsowicz

Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

E-mail: konferencja_air2016@ue.katowice.pl
Tel: 32 257 73 75

Współorganizatorzy konferencji:

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
Knowledge Management Conference KM’201622-25 czerwca 2016prof UE dr hab. Ewa Ziemba, mgr Monika EisnebardtSamodzielny Zakład Informatyki gospodarczej,  e-mail: kmconference.iiakm@ue.katowice.pl
Information Systems Development ISD’201624-26 sierpnia 2016, Katowice

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. UE dr hab. Małgorzata Pańkowska

Wydział Informatyki i Komunikacji

E-mail: isd2016@uekat.pl

Tel: 32 257 72 77

Współorganizatorzy konferencji:

Association for Information Systems (AIS)

Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta

2 września 2016r., Katowice

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. UE dr hab.
Adam Drobniak

Komitet Organizacyjny

mgr Agnieszka Jania
mgr Klaudia Plac
mgr Ewelina Zapała

Katedra Badań
Strategicznych i Regionalnych
E-mail: a_jania@wp.pl
klaudiaplac@gmail.com

Współorganizator konferencji:

Miasto Katowice, Wydział Obsługi Inwestorów

1st Workshop on Autopoiesis Perspective on Information, Communication and Social Systems (APICSS’16)11-14 września 2016, Gdańsk

Event Chairs:

Prof. UE dr hab. Małgorzata Pańkowska
dr Mariusz Żytniewski
 

Wydział Informatyki i Komunikacji

E-mail: apicss2016@fedcsis.org
malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl

mariusz.zytniewski@ue.katowice.pl

7th International Workshop on Business ICT (ABICT-16)11-14 września 2016, Gdańsk

Event Chairs

Prof. dr hab. inż. Celina Olszak, prof. UE dr hab. Maria Mach-Król

Katedra Informatyki Ekonomicznej

maria.mach-krol@ue.katowice.pl
11th Conference on Information Systems Management (ISM'16)11-14 września 2016, Gdańsk

Event Chair

prof UE dr hab. Ewa Ziemba

Samodzielny Zakład Informatyki gospodarczej,

e-mail: ewa.ziemba@ue.katowice.pl

Dylematy współczesnego rynku pracy12-14 września 2016, Targanice

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Dorota Kotlorz

Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy

E-mail: cbis.rynekpracy@ue.katowice.pl

Tel: 32 257 70 83

Barbara Bryl
Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowe uwarunkowania roli państwa we współczesnej gospodarce22-24 września 2016, Beskid Śląski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Stanisław Swadźba

Zakład Systemów Gospodarczych

E-mail: zakladsg@ue.katowice.pl

Tel: 32 257 72 50, 32 257 72 65
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej28-30 września 2016, Katowice

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr Anna Kuzior

Katedra Rachunkowości

E-mail: rachunkowosc@ue.katowice.pl

Tel: 32 257 72 76

Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznychWrzesień 2016, KatowiceProf. dr hab. Janusz Wywiał

Katedra Statystyki

metoda@ue.katowice.pl

tel: 32 257 74 52

dr inż. Wojciech Gamrot

Wojciech.gamrot@ue.katowice.pl

Współorganizatorzy konferencji:

Polskie Towarzystwo Statystyczne, Komitet Statystyki i Ekonometrii
PR Forum 2016. Public relations - sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce5 - 7 października 2016, WisłaPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych oraz Instytut Zarządzania Wiedzą i Komunikacją
e-mai: pr_forum@ue.katowice.pl
tel: 32 257 75 00

Współorganizatorzy konferencji:
Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Katowicach

Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej19 października 2016, Katowice

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Tadeusz Sporek

Komitet Organizacyjny

Prof. UE dr hab. Małgorzata Dziembała,
dr Sylwia Talar,
dr Joanna Kos-Łabędowicz,
dr Katarzyna Czech

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

E-mail: msekonferencja@ue.katowice.pl

Tel: 32 257 78 43

Prof. UE dr hab. Małgorzata Dziembała

malgorzata.dziembala@ue.katowice.pl
Nowoczesność Przemysłu i UsługPaździernik 2016Prof. dr hab. Jan Pyka

TNOiK Katowice,

tnoik.katowice@op.pl tel: 32 258 43 13

Współorganizatorzy konferencji:

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem UE Katowice, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Przedsiębiorstwo XXI wieku doświadczenia i perspektywy zarządzaniaPaździernik/listopad 2016, Katowice

Komitet Organizacyjny

dr Ewa Czyż-Gwiazda

dr Agnieszka Dziubińska,
dr Marcin Komańda,
dr Anna Kwiecień,
dr Katarzyna Żak,
mgr Michalina Botóg,
mgr Tomasz Janiszewski,
mgr Małgorzata Stępień

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

E-mail: michalina.batog@ue.katowice.pl

Tel: 32 257 73 02
XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Małe Miasta-Przestrzeń, Społeczeństwo, GospodarkaPaździernik 2016, SzczyrkKomitet Organizacyjny Arkadiusz Halama

Katedra Gospodarki Przestrzennej

E-mail: Arkadiusz.halama@ue.katowice.pl

Tel: 32 257 74 11, 32 257 74 13

Współorganizatorzy konferencji:

Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komisja Obszarów Wiejskich KPZK PAN,
Finanse-Problemy-Decyzje FPD 201617-19 października 2016, Jaworze /k. Bielska-Białej

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 
dr Jan Kaczmarzyk

Komitet Organizacyjny

dr Anna Doś
dr Monika Wieczorek-Kosmala
mgr Edyta Sygut

 
 

Katedra Finansów Publicznych,
Katedra Finansów Przedsiębiorstw
 i Ubezpieczeń Gospodarczych

E-mail: fpd2016@uekat.pl

Tel: 32 257 74 00
Fax: 32 257 74 05

 
 
Media w ekonomii - Ekonomia w mediach21 października 2016, Katowice CNTI

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Dr Dorota Konieczna

Komitet Organizacyjny
Dr Karina Cicha
Dr Jakub Parnes
Dr Katarzyna Walotek-Ściańska
Mgr Anna Losa-Jonczyk
Mgr Izabela Pietrzyk

Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Katedra
Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów

E-mail: mediawekonomii@uekat.pl
Innowacje w finansach I ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe8-10 listopada 2016, Wisła

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Daniel Iskra

Katedra Matematyki Stosowanej

Emai: katedra.ms@ue.katowice.pl

Tel: 32 257 78 43
Twórczość - Innowacyjność - Przedsiębiorczość - Technologie Informacyjne w organizacjach17-19 listopada 2016, Ustroń

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Celina Olszak
Prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka

Komitet Organizacyjny

dr inż. Kamila Bartuś
dr inż. Tomasz Bartuś
dr Kornelia Batko
dr Grażyna Billewicz
dr Katarzyna Bratnicka
dr Grzegorz Głód
dr Wojciech Głód
dr Tomasz Ingram
dr inż. Paweł Lorek

Katedra Informatyki Ekonomicznej (prof. C. Olszak)
Tel: 32 257 76 10
oraz
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego (prof. T. Kraśnicka)
Tel: 32 257 70 63

E-mail: tipo@ue.katowice.pl

 

XIX Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego17-18 Listopada 2016, Ustroń

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Andrzej Klasik,

Prof. dr hab. Florian Kuźnik

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

E-mail: monika.janiszek@ue.katowice.pl

Tel: 32 257 74 13

Współorganizatorzy konferencji:

KPZK PAN Warszawa, PAN o/Katowice
Innowacje w bankowości i finansachListopad 2016, Katowice

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Irena Pyka

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

E-mail: konferencja.brif@ue.katowice.pl

Tel: 32 257 74 21

Janusz Cichy, Grażyna Szustak

Janusz.cichy@ue.katowice.pl, grazyna.szustak@ue.katowice.pl
ICTECH 2016. Informatyka I przemysły kreatywne. Cyfrowy Śląsk16 listopada 2016, Katowice

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski dr hab. Inż. Stanisław Trenczek- EMAG

Wydział Informatyki i Komunikacji,

Współorganizator Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Dr Katarzyna Walotek-Ściańska katarzyna.walotek-scianska@ue.katowice.pl

Współorganizatorzy konferencji:

Tnstytut Technik Innowacyjnych EMAG
Innowacyjność w sektorze TSL z perspektywy koncepcji CSR5-6 grudnia 2016, Szczyrk

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr Teresa Gądek-Hawlena

Komitet Organizacyjny
dr inż. Ryszard Janecki
dr inż. Karolina Lubieniecka-Kocoń

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Transportu
ul. 1 Maja 47
40-228 Katowice
tel. +48/32 2577530
fax +48/32 2577535
e-mail transport@ue.katowice.pl

Sektory bankowe w Unii Europejskiej2 grudnia 2016, Katowice, Aula CNTIPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Irena Pyka

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

E-mail: projekt_nbp@ue.katowice.pl

Tel: 32 257 74 21

Janusz Cichy, Blandyna Puszer

Janusz.cichy@ue.katowice.pl, blandyna.puszer@ue.katowice.pl