Pracownik Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów z wykładami na Uniwersytecie im. Konstantyna Filozofa w Nitrze

Dr Katarzyna Walotek-Ściańska, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów wygłosiła wykłady w języku słowackim dla studentów Katedry Masmediálnej Komunikácie a Reklamy Filozofickej Fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v... [Więcej]


Informacja dla studentów III roku o zapisach na egzamin lub zajęcia językowe w semestrze letnim 2016/2017

Oferta dydaktyczna na egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 dla studentów III roku otwarta będzie do 13 grudnia. Zapis na egzamin oznacza zakończenie kursu języka angielskiego, umożliwiając jednocześnie wybór nauki innego języka. Oferta na... [Więcej]


Informacja dla studentów II roku o zapisach na egzamin lub zajęcia językowe w semestrze letnim 2016/2017

Oferta dydaktyczna na egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 dla studentów II roku otwarta będzie do 13 grudnia. Zapis na egzamin oznacza zakończenie kursu języka angielskiego, umożliwiając jednocześnie wybór nauki innego języka. Oferta na... [Więcej]


Wykład Dziekański Arkadiusza Zalewskiego

Dziekan Wydziału Ekonomii prof. dr hab. inż. Celina Olszak zaprasza na Wykład Dziekański Pana Arkadiusza Zalewskiego Prezesa Business Service, Prezesa Zarządu Klaster Innowacyjne Strategie S.A. nt. "Potencjał kapitału intelektualnego a drivery...


Wyróżnienie na konferencji w Budapeszcie dla dr inż. Aleksandry Sulik-Góreckiej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa FIKUSZ 2016 w Budapeszcie [Więcej]


Spektakularny sukces SKN Rachmistrz

W dniach 16-19 listopada 2016 r. w Sopocie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się kolejna edycja konkursu "Uczelniada 2016". Najlepsze okazały się studentki naszego Uniwersytetu! [Więcej]


Bezpłatne konsultacje na temat dotacji, innowacji, ochrony własności intelektualnej

Szanowni Państwo, Zapraszamy przedsiębiorców, naukowców, doktorantów i studentów do korzystania z bezpłatnych konsultacji on-line z dziedziny m.in. ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych,... [Więcej]