Uroczystość wręczenia dyplomów

Absolwentom Wydziału Finansów i Ubezpieczeń w roku 2016 [Więcej]


Wybory promotorów w dniach 09-12.12.2016

Studenci sem. 3 studiów pierwszego stopnia oraz studenci 1 sem. studiów drugiego stopnia [Więcej]


Nagrody za najlepsze prace o tematyce podatkowej

28 listopada br. podczas Konferencji "Samochód w przedsiębiorstwie a podatki" z cyklu PODATKI - FINANSE – PRZEDSIĘBIORSTWO odbyło się rozstrzygnięcie wyników w konkursie na najlepsze prace o tematyce podatkowej. Konferencja zorganizowana została... [Więcej]


Pracownik Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów z wykładami na Uniwersytecie im. Konstantyna Filozofa w Nitrze

Dr Katarzyna Walotek-Ściańska, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów wygłosiła wykłady w języku słowackim dla studentów Katedry Masmediálnej Komunikácie a Reklamy Filozofickej Fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v... [Więcej]


Informacja dla studentów III roku o zapisach na egzamin lub zajęcia językowe w semestrze letnim 2016/2017

Oferta dydaktyczna na egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 dla studentów III roku otwarta będzie do 13 grudnia. Zapis na egzamin oznacza zakończenie kursu języka angielskiego, umożliwiając jednocześnie wybór nauki innego języka. Oferta na... [Więcej]


Informacja dla studentów II roku o zapisach na egzamin lub zajęcia językowe w semestrze letnim 2016/2017

Oferta dydaktyczna na egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 dla studentów II roku otwarta będzie do 13 grudnia. Zapis na egzamin oznacza zakończenie kursu języka angielskiego, umożliwiając jednocześnie wybór nauki innego języka. Oferta na... [Więcej]


Wykład Dziekański Arkadiusza Zalewskiego

Dziekan Wydziału Ekonomii prof. dr hab. inż. Celina Olszak zaprasza na Wykład Dziekański Pana Arkadiusza Zalewskiego Prezesa Business Service, Prezesa Zarządu Klaster Innowacyjne Strategie S.A. nt. "Potencjał kapitału intelektualnego a drivery...