Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Plan zajęć semestr zimowy 2016/17

Poniedziałek

GODZINASALA ASALA CBASENSALA 204
8.00-9.30

prof. Zwierzchowska

mgr Jarząbek

dr Karkoszka

mgr Szymczyk

9.50-11.20prof. Zwierzchowskamgr Markiel

mgr Jarząbek

11.40-13.10mgr Bzikotmgr Jarząbek

mgr Markiel

13.30-15.00

 mgr Patalong

mgr Jarząbek

mgr Bzikot

15.00-16.30mgr Bzikot

mgr Dudek-Biskup

mgr Brachacka

Aerobik pracownicy (tydziń B)

mgr Markiel

16.30-18.00mgr Patalongmgr Dudek-Biskup

mgr Brachacka

18.00-19.30

mgr Brachacka

AZS tenis stołowy

mgr Patalong

AZS siatkówka M

mgr Dudek-Biskup
AZS pływanie
19.30-21.00

Wtorek

GODZINASALA ASALA CBASENSALA 204
8.00-9.30

mgr Dudek-Biskup

mgr Patalong   mgr Markiel
9.50-11.20UETWUETW

 mgr Dudek-Biskup

Fakultet

11.40-13.10

mgr Szymczyk

mgr Markiel

 UETW

13.30-15.00

 dr Palica

mgr Szymczyk

 mgr Dudek-Biskup

15.00-16.30

mgr Szymczyk

Fakultet Aerobik

UETW

Fakultet

dr Karkoszka

dr Palica N

16.30-18.00

mgr Szymczyk

AZS Badminton

dr Karkoszka

Siłownia N

mgr Bronder

AZS

 

Pracownicy

mgr Jarząbek

18.00-19.30

SILESIANIE

Fakultet siłownia

mgr Bronder

mgr Jarząbek

koszykówka AZS

19.30-21.00Silesianiemgr Bronder AZS

Środa

GODZINASALA ASALA CBASENSALA 204
8.00-9.30

mgr Szymczyk

mgr Bzikot

mgr Bronder

mgr Orszulik

9.50-11.20

dr Palica

fakultet hatha joga

mgr SzymczykUETW
11.40-13.10mgr Brondermgr Orszulik

dr Palica

mgr Bzikot

13.30-15.00mgr Brachackamgr Patalong

mgr Bzikot
15.00-16.30

mgr Bzikot

mgr Patalong

mgr Markiel

mgr Bronder

16.30-18.00mgr Markiel

mgr Brachacka

mgr Bronder

mgr Patalong

18.00-19.30SILESIANIE

mgr Markiel

AZS Piłka ręczna M

mgr Strzelczyk

AZS

19.30-21.20SILESIANIE

mgr Strzelczyk

AZS siatkówka K

Czwartek

GODZINASALA ASALA CBASENSALA 204
8.00-9.30mgr Dudek-Biskup

 mgr Szymczyk

9.50-11.20dr Palica mgr Bzikot

 mgr Dudek-Biskup

11.40-13.10

dr Palica N

dr Karkoszka N

mgr Bzikot

mgr Bronder

13.30-15.00

 mgr Brachacka

mgr Bronderdr Palica
15.00-16.30mgr Bronder AZS

prof. Zwierzchowska

 

16.30-18.00

mgr Bronder

mgr Brachacka

18.00-19.30Silesianie

mgr Jarząbek

AZS Koszykówka

 mgr Brachacka

Fakultet

 

19.30-21.00Silesianiedr Karkoszka Chór  

Piątek

GODZINASALA ASALA CBASENSALA 204
8.00-9.30dr Karkoszkamgr Strzelczyk

mgr Brachacka

mgr Patalong

9.50-11.20

mgr Brachacka

Siłownia fakultet

mgr Strzelczyk

dr Karkoszka

mgr Patalong

mgr Dudek-Biskup

 

 

11.40-13.10mgr Patalongmgr Orszulik

prof. Zwierzchowska

dr Karkoszka
13.30-15.00mgr Orszulikmgr Jarząbek

prof. Zwierzchowska

15.00-16.30mgr Jarząbek

prof Zwierzchowska

mgr Orszulik
16.30-18.00SILESIANIE

 Parlament

mgr Bzikot

Pracownicy

mgr Orszulik

18.00-19.30SILESIANIE

ERASMUS (tydzień A)

mgr Markiel

19.30-21.00