13. Akademia Biznesu (20-23.03.2017)

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami serdecznie zaprasza studentów i absolwentów naszej Uczelni na szkolenia, warsztaty i spotkania organizowane w ramach cyklu edukacyjnego "Akademia Biznesu".


HARMONOGRAM AKCJI:

20.03.2017, godz. 10:00 – 13:30 

Biznesplan krok po kroku (w tym: jak przygotować wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej) oraz biznesowa gra symulacyjna, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

22.03.2017, godz. 10:00 – 12:00

Zakładasz firmę? Zatrudniasz pracowników? Poznaj ABC płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie

23.03.2017, godz. 10:00 – 13:00

Źródła finansowania działalności gospodarczej (w tym: fundusze unijne),
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

Uczestnicy szkolenia otrzymają ZAŚWIADCZENIA.

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone e-mailowo, w terminie do 4 dni od przysłania zgłoszenia.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

Opis wraz z informacją o sposobie zgłoszeń dostępny jest poniżej.

------------------------------

20.03.2017, godz. 10:00 – 13:30

Biznesplan krok po kroku (w tym: jak przygotować wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej) oraz biznesowa gra symulacyjna, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Jedną z gier symulacyjnych, którą będą Państwo mogli poznać podczas szkolenia jest gra „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota”. Gra inspirowana historią dziewiętnastowiecznych pionierów przemysłu naftowego z Galicji. Jest ona symulacją prowadzenia biznesu. Gracze wchodzą w role historycznych przedsiębiorców i działają w trzyosobowych spółkach. Uczestnicy podczas rozgrywki uczą się współpracy w grupie, zarządzania ryzykiem, inwestowania i planowego działania w warunkach gwałtownych zmian cen surowców. Wydawcą gry jest Małopolski Instytut Kultury. Więcej informacji o grze znajdą Państwo na: http://oc.mik.krakow.pl/o-grze/

Prowadzący:

 • Magdalena Miszczak
 • Monika Kućmierczyk.

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3a, II piętro, sala 314B (Aula Pawłowskiego) – sala może ulec zmianie.

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie:

https://docs.google.com/a/uekat.pl/forms/d/e/1FAIpQLSdb9RLWr8Uxjw1ACZWnfBmu4zTXZGzfZlqPomJYlrpZY1yH8g/viewform  

------------------------------

22.03.2017, godz. 10:00 – 12:00

Zakładasz firmę? Zatrudniasz pracowników? Poznaj ABC płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie

Cele szkolenia:

 • Jakie formalności muszę załatwić w ZUS startując z własną firmą?
 • Jakie składki muszę co miesiąc opłacić?
 • Co będę miał z tych składek?
 • Jak wygląda współpraca z ZUS?
 • Odpowiedzi na te i inne pytania udzielą eksperci - praktycy z ZUS w trakcie szkolenia.

Program:

 • Podstawa prawna. 
 • Kogo uważamy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. 
 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej-jakie formalności należy załatwić w ZUS. 
 • Formularze zgłoszenia od ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgłoszenia członków rodziny. 
 • Rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,  Fundusz Pracy oraz wysokość składek w 2017 r. 
 • Dokumenty rozliczeniowe. 
 • Działalność gospodarcza i inne aktywności zawodowe – jakie składki należy opłacać do ZUS. 
 • Sposoby przekazywania dokumentów do ZUS. 
 • Zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej- jakie formalności należy załatwić w ZUS.

Prowadząca:

Maria Palacz-Szymczyk - Specjalista ds. Obsługi Płatników.

Miejsce:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3a, II piętro, sala 314B (Aula Pawłowskiego) – sala może ulec zmianie.

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie:

https://docs.google.com/a/uekat.pl/forms/d/e/1FAIpQLSf4-5ePatbbc1CWyc4gME5tUri05GCy1YB1VmProlH5Dft-Cw/viewform

------------------------------

23.03.2017, godz. 10:00 – 13:00

Źródła finansowania działalności gospodarczej (w tym: fundusze unijne),
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

Cel szkolenia:

Zapoznanie z dostępnymi programami wsparcia przedsiębiorczości (start i prowadzenie d.g.), zasadami i celami udzielania wsparcia, instytucjami wdrażającymi, źródłami informacji.

Program:

 • Nowa perspektywa finansowa  w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
 • Programy operacyjne w Polsce w latach 2014-2020 w ramach polityki spójności, ze szczególnym uwzględnieniem: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Programów Operacyjnych: Wiedza Edukacja Rozwój oraz Inteligentny Rozwój.
 • Wsparcie przedsiębiorczości:  na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla działających firm.
 • Pozadotacyjne możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości (programy: Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu", Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II).
 • Środki z Funduszu Pracy – powiatowe urzędy pracy.
 • System informowania o funduszach UE: Sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich.
 • Rola Funduszu Górnośląskiego SA we wspieraniu przedsiębiorczości (realizowane zadania i projekty).

Prowadząca:

Renata Jawor

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3a, II piętro, sala 314B (Aula Pawłowskiego) – sala może ulec zmianie.

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie:

https://docs.google.com/a/uekat.pl/forms/d/e/1FAIpQLSdVnCRhJGbhbwl5BPloCuqy7Sbefwxw5UOzMflTjc8UrFLApw/viewform


Pliki:
13_AB.png1.1 M