Budynek P

Budynek P jest obiektem dydaktyczno-hotelowym. Mieści się w nim 9 sal dydaktycznych, w tym 6 sal wykładowych, 1 sala ćwiczeniowa i 2 sale informatyczne. Wszystkie sale posiadają dostęp do Internetu

Budynek mieści się przy ul. Pułaskiego 25.

Tel. (portiernia): +48 32257-7868

Budynek P Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach