Kierunki studiów objęte konkursem

Kierunki studiów objęte konkursem

Stypendia przyznawane są na studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim na jednym z poniższych kierunków:

Wydział Ekonomii (Katowice)
Ekonomia
Gospodarka i zarządzanie publiczne
Gospodarka przestrzenna
Logistyka (kierunek inżynierski)
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Przedsiębiorczość i finanse

Wydział Finansów i Ubezpieczeń (Katowice)
Finanse i Rachunkowość
Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Wydział Informatyki i Komunikacji (Katowice)
Informatyka
Informatyka i Ekonometria
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Wydział Zarządzania
(Katowice)
Analityka gospodarcza
Gospodarka turystyczna
Logistyka
Finanse menedżerskie
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie

Wydział Biznesu, Finansów i Administracji
(Rybnik)
Finanse i rachunkowość


Szczegółowe informacje o kierunkach i specjalnościach

Zastrzegając sobie prawo nieuruchomienia określonego w ofercie kierunku z przyczyn niezależnych od Uniwersytetu, Rektor może zaproponować pozytywnie zweryfikowanym kandydatom inny kierunek studiów.

Uwaga: Domy Studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach znajdują się w Katowicach.