Studia podyplomowe

Narodowy Bank Polski
oraz
Uniwersytet Ekonomiczny

w Katowicach
zapraszają

na VII edycję studiów podyplomowych

MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EUROCel studiów: edukacja ekonomiczna nt. zasad funkcjonowania strefy euro, historii waluty europejskiej oraz korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, a także przeszkolenie uczestników w zakresie pozyskiwania informacji na temat Unii Europejskiej. Program studiów obejmuje również warsztaty z wystąpień publicznych i przygotowywania prezentacji.

Warunki ubiegania się o przyjęcie: posiadanie dyplomu ukończenia studiów (jednolitych studiów magisterskich, studiów I lub II stopnia)

Czas trwania VII edycji: dwa semestry (ok. 14 zjazdów), listopad 2015 – czerwiec 2016.

Forma zajęć: wykłady, warsztaty, indywidualne konsultacje.

Słuchacze otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne (publikacje książkowe i elektroniczne).

Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie pracy końcowej oraz jej obrona.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz wspólny dyplom UE Katowice i NBP
Najlepsi absolwenci zostaną zaproszeni na galę organizowaną przez NBP w Warszawie (wrzesień 2016).

Koszt studiów: 300 złotych.

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznejRekrutacja trwa w okresie 23.10.2015 do 03.11.2015

Szczegółowe informacje: www.euro.ue.katowice.pl 

 

Biuro:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Ekonomii
ul. Bogucicka 3
40-287 Katowice
pokój 210 Budynek B
tel. 32 2577-237
mail: biuro.euro(at)ue.katowice.pl  
strona internetowa: www.euro.ue.katowice.pl