Studia podyplomowe

Narodowy Bank Polski
oraz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
zapraszają
na V edycję studiów podyplomowych

MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO


Cel studiów: podniesienie i udoskonalenie wiedzy słuchaczy na temat zasad funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, bilansu kosztów i korzyści integracji walutowej oraz praktycznych konsekwencji wprowadzenia euro ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Polski, a także przeszkolenie uczestników w zakresie pozyskiwania informacji na temat Unii Europejskiej.

Warunki ubiegania się o przyjęcie: posiadanie dyplomu ukończenia studiów (jednolitych studiów magisterskich, studiów I lub II stopnia)

Czas trwania V edycji: dwa semestry (ok. 14 zjazdów), listopad 2013 – czerwiec 2014.

Forma zajęć: wykłady, warsztaty, indywidualne konsultacje.

Wykładowcy: pracownicy UE w Katowicach, zaproszeni wykładowcy – wybitni eksperci.

Słuchacze otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne (publikacje książkowe i elektroniczne).

Studia kończą się egzaminem.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Najlepsi absolwenci zostaną zaproszeni na galę organizowaną przez NBP w Warszawie.

Koszt studiów: 300 złotych. Studia są dofinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Rekrutacja trwa w okresie 24.10.2013 do 07.11.2013

Szczegółowe informacje: www.euro.ue.katowice.pl  

Biuro:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Ekonomii
ul. Bogucicka 3
40-287 Katowice
pokój 210 Budynek B
tel. 32 2577-237
mail: biuro.euro(at)ue.katowice.pl  
strona internetowa: www.euro.ue.katowice.pl  

Studia są dofinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego