36. Akademia Kariery – bezpłatne szkolenia i warsztaty dla studentów i absolwentów naszej Uczelni (18-24 kwietnia 2018)

Zapraszamy na cykl szkoleń, warsztatów i spotkań mających na celu przygotowanie studentów i absolwentów do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Tematyka warsztatów porusza istotne problemy, na które studenci i absolwenci napotykają poszukując pracy lub już w jej trakcie.


 

18.04.2018, w godz. 12:00 - 13:30

Let your passion fly – first steps into your career!

Cathay Pacific Airways

 

Cele szkolenia:

1. Przedstawienie uczestnikom fazy przejścia ze świata edukacji do świata biznesu;

2. Przekazanie rad dot. etapów rekrutacji do firmy;

3. Zaangażowanie uczestników w przemyśleniach na temat oczekiwań dotyczących pracy w średnich i dużych firmach;

4. Wytłumaczenie jak wygląda "życie codzienne" w średnich i dużych firmach.

 

Program:

1. Making first impression – how to be successful in the recruitment process

2. Discovering new territories: new place, new people, new reality - what to expect, entering the world of modern business organization

3. Dos and Don'ts of your first month, quarter, year.

4. Team dynamics and life cycle

5. Feedback as a foundation for a professional and personal development

6. Building experience and celebrating successes – with an eternal question – "what's next?"

 

Prowadzące:

 • Magdalena Weiner – KRK Hub Manager;
 • Lidia Jesiotr – People Manager.

 

Miejsce szkolenia:

sala 263 (II piętro), bud. N, wejście C od ul. Koszarowej 6.

 

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

------------------------------

 

19.04.2018, godz. 11:30 – 14:30

Zarządzanie sobą w czasie,

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności zarządzania sobą w czasie - ustalanie priorytetów i planowanie zadań w czasie.

 

Program:

1. Sens nauki zarządzania sobą w czasie

2. Czym jest czas?

3. Obszary alokacji czasu

4. Pożeracze czasu i metody ich eliminacji

5. Generacje zarządzania czasem

6.  Wyznaczanie celów SMART, PERFECT

7. Matryca Eisenhowera

8. Warsztaty praktyczne - przeprowadzenie gry szkoleniowej ,,Zegarmistrz'', która pokazuje uniwersalne zasady i wyzwania związane z planowaniem zadań biurowych.

9. Omówienie wyników gry szkoleniowej

10. Podsumowanie szkolenia - pytania uczestników.

 

Prowadzące:

 • Iwona Szostakowska – doradca zawodowy;
 • Magdalena Wrzecion – doradca zawodowy.

 

Miejsce szkolenia:

sala 263 (II piętro), bud. N, wejście C od ul. Koszarowej 6.

 

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

------------------------------

 

20.04.2018, godz. 8:00 – 12:00

Zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez zintegrowane systemy informatyczne,

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o.

 

Cel szkolenia:

Wzrost świadomości korzyści wynikających z wdrożenia systemu klasy ERP, wraz z przybliżeniem specyfiki pracy w branży.

 

Program:

1. Systemy klasy ERP - wprowadzenie w tematykę, przybliżenie zagadnienia,

2. Przegląd korzyści wynikających z wdrożenia systemu,

3. Zwinna metodyka wdrożeń - podstawowe założenia,

4. Praca w branży - specyfika, możliwości, umiejętności.

 

Miejsce szkolenia:

sala 263 (II piętro), bud. N, wejście C od ul. Koszarowej 6.

 

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

------------------------------

 

20.04.2018, godz. 12:30 – 15:30

Zautomatyzowane testowanie oprogramowania,

Carbon Media Sp. z o.o.

 

Program:

1. Wstęp, prezentacja firmy i prelegentów

2. „Po co testować jeśli domyślasz się, że powinno działać” – po co niezbędne są testy oprogramowania

3. Poziomy i rodzaje testów

4. Warsztat – testowanie aplikacji (na urządzeniach studentów, niezbędny dostęp do internetu)

5. Podsumowanie warsztatu, omówienie znalezionych błędów

6. „Wytresuj swoją małpkę” – czyli jak zautomatyzować testy

7. Podsumowanie.

 

Miejsce szkolenia:

sala 263 (II piętro), bud. N, wejście C od ul. Koszarowej 6.

 

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Osoby, które zostaną zapisane na szkolenie prosimy o przyniesienie ze sobą urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu (wystarczy telefon).

 

------------------------------

 

23.04.2018, godz. 12:00 – 14:00 

Ubezpieczenia społeczne w praktyce – w tym rodzaje umów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie

 

Cel:

zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu ubezpieczeń społecznych, zawieranymi umowami o pracę.

 

Program:

1. Po co nam ubezpieczenia społeczne;

2. Rodzaje umów;

3. Quiz;

4. Działalność gospodarcza;

5. Ubezpieczenia zdrowotne studenta;

6. Nianie;

7. Czy studentowi się coś należy - wybrane świadczenia dla młodych;

8. Elektroniczny ZUS;

9. Praktyki i staże w ZUS.

 

Miejsce szkolenia:

sala 263 (II piętro), bud. N, wejście C od ul. Koszarowej 6.

 

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

------------------------------

 

24.04.2018, godz. 8:00 – 11:00

Wyzwania przedsiębiorstw na rynkach finansowych i metody adaptacji,

Kancelaria OnePoint Sp. z o.o.

 

Cel szkolenia:

Poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów sukcesu na współczesnym rynku finansów

 

Program:

1. Rynek finansowy

1.1. Przedstawienie firmy oraz prowadzących

1.2. Struktura rynku finansowego w Polsce

1.3. Aktualne trendy branży

1.4. Doradcy i eksperci – dlaczego są tak ważni

 

2. Sprzedaż w biznesie

2.1. Sprzedaż, jako fundament biznesu

2.2. Stopnie kompetencji – od nieświadomej niekompetencji do świadomej kompetencji

2.3. Leje sprzedażowe

2.4. Statystyka – najważniejsza częśd sprzedaży

2.5. Zarządzanie procesami sprzedażowymi oraz budowa zespołu

 

3. Warsztaty

3.1. Pozyskanie, obsługa i sfinalizowanie transakcji

3.2. Tworzenie ośrodków wpływów i sieci sprzedaży

3.3. Skalowanie biznesu – jak wejść na kolejne rynki

 

Prowadzący:

 • Mateusz Małek – Prezes Zarządu Kancelarii OnePoint Sp. z o.o. Przedsiębiorca na rynku finansów.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Już podczas okresu studiów rozpoczął praktyczną naukę w świecie finansów. Po kilkuletnim doświadczeniu w sektorach sprzedaży i konsultingu, zdobytą wiedzę przekuł we własny biznes.

Obecnie z powodzeniem rozwija spółkę między innymi na obszarach województwa śląskiego i dolnośląskiego, gdzie wraz z gronem ekspertów reprezentuje klientów firmowych i prywatnych na rynku finansowym.

Pasjonat szerzenia przedsiębiorczości i rozwoju. W wolnym czasie oddaje się żegludze i nurkowaniu.

 • Mariusz Małek – Współzałożyciel, Członek Zarządu Kancelarii OnePoint Sp. z o.o. Przedsiębiorca.

Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w tym grupami sprzedażowymi na różnych poziomach (pracownicy sprzedaży wewnętrznej, przedstawiciele handlowi, doradcy techniczni), zarządzaniu procesami produkcyjnymi i logistycznymi, oraz w doradztwie i obsłudze klienta.

Absolwent University of Ballarat, Ballarat, Australia o kierunku Master of Business Administration (MBA). Sześcioletni pobyt w Australii pozwolił mu rozwinąć kompetencje oraz pozyskać niezbędną wiedzę do tworzenia i wdrażania strategii firmy na różnych szczeblach zarządczych. Dzisiaj z powodzeniem prowadzi własną firmę.

 

Miejsce szkolenia:

sala 263 (II piętro), bud. N, wejście C od ul. Koszarowej 6.

 

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

------------------------------

 

24.04.2018, godz. 12:00 – 15:00

Lead the Amazon Way – Warsztaty z zarządzania,

Amazon Fulfillment Poland

 

Cel szkolenia:

Zapraszamy na spotkanie połączone ze szkoleniem z zarządzania zespołem. Podczas spotkania studenci poznają nasze zasady przywództwa oraz narzędzia zarządzania stosowane przez naszych menadżerów. Będą mieć też okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

 

Program:

 • Wstęp/ Oczekiwania/ Zasady;
 • Prezentacja firmy;
 • Rodzaje zarządzania;
 • Zasady przywództwa w Amazon;
 • Narzędzia zarządzania;
 • Role play. 

 

Miejsce szkolenia:

sala 263 (II piętro), bud. N, wejście C od ul. Koszarowej 6.

 

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

 

Serdecznie zapraszamy, 

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami