Spotkanie informacyjne dotyczące podjęcia studiów doktorskich na UE Katowice

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych do rozmowy z Dziekanem Szkoły Doktorskiej drem hab. Arturem Walasikiem, prof. UE, która pozwoli poznać specyfikę tych studiów i zadecydować, czy podjąć wyzwanie dalszego kształcenia.

Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2022 r. o godz. 17:30 za pośrednictwem platformy GoogleMeet: meet.google.com/mar-rtqo-ize