Wywiady z naszymi absolwentami

Tomasz Król

Tomasz Król
Marketing Manager w centrali firmy Heineken

Studiowałem marketing. Pociągał mnie świat reklam, tworzenia marek, wpływania na codzienne decyzje milionów ludzi.

Barbara Wnęk

Barbara Wnęk
Radna Miasta Katowice i Dyrektor Biura Senatora RP Leszka Piechoty, Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W codziennej pracy radnej bardzo przydaje się wiedza ekonomiczna – dzięki niej spoglądam na miasto całościowo z uwzględnieniem jego długofalowego, zrównoważonego rozwoju.

Bogusława Niewęgłowska

Bogusława Niewęgłowska
Prezes Katowickiego Klubu Forum Obywatelskiego Rozwoju

Demokracja dobrze służy rozwojowi, gdy jest żywa, to znaczy cieszy się szerokim uczestnictwem obywateli, którzy podejmują swoje decyzje, opierając się na rzetelnej wiedzy pochodzącej z bogatego doświadczenia i rzetelnych badań naukowych.

Tomasz Konik

Tomasz Konik
Wiceprezes oraz Partner w firmie doradczej Deloitte

Uważam, że Śląsk zasługuje na to, aby jego największe przedsiębiorstwa zafunkcjonowały w świadomości Polaków. Zatrudniają dużo ludzi, zarabiają sporo pieniędzy,możemy być z nich dumni.

Dominika Breza

Dominika Breza
Dyrektor marketingu Armada Development

Pierwszą poważną posadę dostała jeszcze przed obroną pracy dyplomowej. – Tak, to prawda i bardzo pomogło mi w tym moje założenie, że studia to nie wszystko, że bardzo ważne jest także doświadczenie zawodowe. Dlatego, już po pierwszym roku odbyłam pierwszą praktykę, a na drugim zaczęłam pracować.