Oferty pracy

Staż z Powiatowego Urzędu Pracy

Pubikacja od
19.06.2020
Publikacja do
30.09.2020
Stanowisko / Job title
Staż z Powiatowego Urzędu Pracy
Firma / Employer
Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.
Opis firmy / Employer Description

O firmie: Regionalny Fundusz Ekorozwoju powstał w 1998 r. pod firmą Beskidzki Fundusz Ekorozwoju, początkowo jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, następnie przekształcona w spółkę akcyjną (z większościowym pakietem akcji należącym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach). Od dnia 2 stycznia 2009 r. spółka funkcjonuje pod firmą Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. Jej jedynym akcjonariuszem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W okresie swojego dotychczasowego funkcjonowania Spółka realizowała szeroki zakres usług doradczo-konsultingowych, świadczonych zarówno na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, jak i podmiotów gospodarczych. Wykonywaliśmy m.in.: dokumentacje z zakresu ochrony środowiska (programy ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami, programy ograniczenia niskiej emisji); dokumentacje z zakresu energetyki (audyty energetyczne, przeglądy energetyczne, strategie wykorzystania odnawialnych źródeł energii); dokumentacje z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności obejmujące pozyskiwanie zewnętrznych, preferencyjnych środków finansowych (koncepcje realizacyjne, projekty techniczne, studia wykonalności, raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, wnioski aplikacyjne do instytucji finansujących); dokumentacje strategiczne i planistyczne (strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego). W ciągu dwudziestu lat działalności Spółka wykonała ponad 1000 projektów oraz pozyskała dla swoich Klientów ponad 500 000 000 zł, głównie na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną. Ponadto Spółka organizowała szereg szkoleń i konferencji poświęconych zagadnieniom wynikającym z zakresu działalności. Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. stała się firmą bardzo pozytywnie postrzeganą przez szereg instytucji, korzystających z jej usług, czego potwierdzeniem jest bogaty zbiór referencji uzyskanych od zadowolonych klientów. Spółka współpracuje z liczną grupą ekspertów z wielu dziedzin nauki i życia gospodarczego.

Miejsce pracy (miasto) / Location
Bielsko-Biała
Link do strony z ofertą

https://rfeko.pl/kariera/

Województwo / Region
śląskie
Wymagania względem kandydata / Job Requiremants

 • absolwent lub student w systemie zaocznym,
 • wykształcenie wyższe lub niepełne wyższe w kierunku: finanse i rachunkowość
 • mogący zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy.Zakres obowiązków / Job Description
 • pomoc w realizacji bieżących projektów Spółki
 • analizy finansowe
Oferujemy / Job Benefits
 • pierwszy start na rynku pracy i zdobycie doświadczenia,
 • pracę w młodym, rozwijającym się zespole,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość rozwoju i podniesienia swoich kwalifikacji poprzez szkolenia/kursy/studia podyplomowe współfinansowane przez pracodawcę.Wynagrodzenie brutto / Salary
Wymiar czasu pracy / Job type
Cały etat
Rodzaj umowy / Contract Type
Staż z Powiatowego Urzędu Pracy
Sposób aplikacji (w tym informacja o wymaganych dokumentach aplikacyjnych) / Apply Information

CV na adres: biuro@rfeko.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATA NA STAŻYSTĘ

1)       Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A., ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała, telefon: 33 816 41 42 / 33 810 10 54, fax: 33 810 10 54 w.22, e-mail: biuro@rfeko.pl moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na staż.

2)       Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że:

a)        Administratorem danych osobowych jest Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A., ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała, telefon: 33 816 41 42 / 33 810 10 54, fax: 33 810 10 54 w.22, e-mail: biuro@rfeko.pl

b)       Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się kierując korespondencję na adres wskazany
w zdaniu pierwszym z dopiskiem „dane osobowe” lub przesyłając informacje na adres e-mail: biuro@sabios.pl;

c)        Zebrane dane osobowe przetwarzane będą na podstaw

 • udzielonej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia rekrutacji na staż;
 • umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO związanej z realizacją stażu

d)       Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym
do przeprowadzania u Administratora czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym
na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmiotom realizującym zadania zlecone przez administratora danych w drodze umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego.

e)        Dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w którym to osoba aplikująca może odebrać swoje dokumenty rekrutacyjne, a po upływie tego okresu zostaną one zniszczone.

f)        Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych, wycofania udzielonej zgody bez wpływu
na przetwarzanie danych na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

g)       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

h)       Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych.

i)         Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Liczba wakatów
1