Oferty pracy

Stażysta w dziale sprzedaży i obsługi klienta

Publish date
05/10/2019
Expiration date
12/31/2019
Job Title
Stażysta w dziale sprzedaży i obsługi klienta
Employer
Agileo.IT Sp. z o.o.
Employer Description

AGILEO.IT Sp. z o.o. - jest podmiotem działającym w obszarze nowych technologii, świadczymy usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji, audytów środowisk ICT oraz usługi outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych. Jesteśmy dostawcą innowacyjnych rozwiązań w obszarze IT Governance oraz Business Intelligence. Realizujemy projekty z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz wdrażania metodologii zwinnych (agile) w obszarze zarządzania. Pełnimy ponadto funkcję punktu weryfikacji tożsamości dla Centrum Certyfikacji EUROCERT.

Location
Katowice
Short Job Description
Region
śląskie
Job Requirements

- dokładność, cierpliwość, - wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne - podzielność uwagi - umiejętność pracy z aplikacjami biurowymi - podstawowa wiedza z zakresu zarządzania, technologii informatycznych, technik sprzedaży - chęć rozwoju w obszarze sprzedaży - odporność na stres

- dokładność, cierpliwość, - wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne - podzielność uwagi - umiejętność pracy z aplikacjami biurowymi - podstawowa wiedza z zakresu zarządzania, technologii informatycznych, technik sprzedaży - chęć rozwoju w obszarze sprzedaży - odporność na stres
Job Description
  • udział w tworzeniu oraz realizacji kampanii promocyjnych - udział przy opracowaniu materiałów promocyjnych i reklamowych - udział w tworzeniu strategii sprzedażowych i promocyjnych - analizy potrzeb potencjalnych klientów/ grup klientów - weryfikacja, analiza oraz klasyfikacja leadów - tworzenie ofert i bieżący kontakt z klientami oraz potencjalnymi klientami
Job Benefits

Zatrudniona osoba nabędzie szeroką i wszechstronną wiedzę z zakresu tworzenia i realizacji kampanii promocyjnych, praktycznych aspektów budowania relacji z klientami i potencjalnymi klientami, pracy z nowoczesnymi i innowacyjnymi narzędziami teleinformatycznymi wspierającymi relacje z klientami (CRM), umiejętności tworzenia skutecznych form przekazu oraz praktycznej umiejętności rozumienia potrzeb klienta.

Zatrudniona osoba nabędzie szeroką i wszechstronną wiedzę z zakresu tworzenia i realizacji kampanii promocyjnych, praktycznych aspektów budowania relacji z klientami i potencjalnymi klientami, pracy z nowoczesnymi i innowacyjnymi narzędziami teleinformatycznymi wspierającymi relacje z klientami (CRM), umiejętności tworzenia skutecznych form przekazu oraz praktycznej umiejętności rozumienia potrzeb klienta.
Salary
Job Type
Contract Type
Apply Information

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji pocztą elektroniczną na adres: info@agileo.it z zaznaczeniem stanowiska. Proszę umieścić w CV poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV w celu rekrutacji prowadzonej przez Agileo.IT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach”. Ponadto informujemy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1), że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agileo.IT Sp. z o.o., adres: ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, tel. +48 722 350 360 mail: info@agileo.it . 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 3. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa. 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od otrzymania zgłoszenia lub cofnięcia zgody. 5. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji. 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji pocztą elektroniczną na adres: info@agileo.it z zaznaczeniem stanowiska. Proszę umieścić w CV poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV w celu rekrutacji prowadzonej przez Agileo.IT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach”. Ponadto informujemy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1), że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agileo.IT Sp. z o.o., adres: ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, tel. +48 722 350 360 mail: info@agileo.it . 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 3. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa. 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od otrzymania zgłoszenia lub cofnięcia zgody. 5. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji. 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Experience
1