Zamów Kartę

Jak zamówić Kartę Absolwenta?

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej.
  2. Odbierz kartę osobiście w Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, przesłanej na adres poczty elektronicznej, o możliwości odbioru Karty.
  3. Korzystaj ze zniżek i przywilejów oferowanych w ramach Systemu Przywilejów Absolwenta.

Złożenie wniosku o wydanie Karty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.