Informacje kontaktowe

Karta Absolwenta

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami

Osoba kontaktowa: Krystyna Frankiewicz
e-mail: karta@ue.katowice.pl
tel. 32 257 7074
Budynek A, pokój 223