Informacje kontaktowe

Karta Absolwenta

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami

Osoba kontaktowa: Krystyna Frankiewicz
e-mail: karta@ue.katowice.pl
tel. 32 257 7074

ul. 1 Maja 47, 40-228 Katowice
Budynek: L; pok. 4 (wejście przez bud. E)