Uczestnicy

Uczestnikami Systemu Przywilejów Absolwenta mogą być osoby, które ukończyły studia I, II, III stopnia, jednolite studia magisterskie oraz absolwenci studiów podyplomowych lub MBA realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.