Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w Systemie Przywilejów Absolwenta są zobligowane do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który jest podstawą wydania Karty Absolwenta.