Problemy biznesowe przedmiotem badań w pracach dyplomowych studentów

Celem współpracy jest przygotowanie przez studenta pracy dyplomowej zawierającej rozwiązanie konkretnego problemu w organizacji (np. opracowanie planu marketingowego; strategii rozwoju; etc.). Jeśli posiadają Państwo w firmie lub instytucji  tematy badawcze, które chcieliby Państwo powierzyć studentom naszej Uczelni, zapraszamy do stałej współpracy w tym zakresie w oparciu o stosowną umowę. Gwarantujemy profesjonalną opiekę promotorów nad powierzonymi projektami.

Kontakt: Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami (ckwa@ue.katowice.pl)