Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

mgr Marta Tartanus-Oryszczak od stycznia 2022 roku objęła stanowisko Sekretarza Miasta Gliwice.

mgr Marta Tartanus-Oryszczak jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, specjalność gospodarka miejska i regionalna. [Więcej]


mgr Damian Stępień z dniem 01 stycznia 2022 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Organizacyjnych w MPGK Katowice.

mgr Damian Stępień jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Zarządzenie w Ochronie Zdrowia. [Więcej]


mgr Anna Wojciechowska została powołana z dniem 01 stycznia 2022 roku do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółk "Lentex" S.A.

mgr Anna Wojciechowska jest Absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - na kierunku Finanse i Rachunkowość. [Więcej]


mgr Beata Maciąg została powołana w listopadzie 2021 roku na stanowisko dyrektora zarządzającego firmy Mayland Real Estate.

mgr Beata Maciąg jest Absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Wydziale zarządzania. [Więcej]


mgr Dominika Lankosz od 1 listopada 2021 roku objęła stanowisko dyrektora Działu Badań i Analiz w Polska Press Grupie

mgr Dominika Lankosz jest Absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Kierunku Finanse i Księgowość  [Więcej]


mgr Maciej Hodowany od października pracuje jako dyrektor sprzedaży w firmie Żabka Polska.

mgr Maciej Hodowany jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Wydziale finansów i ubezpieczeń [Więcej]