Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

mgr Łukasz Girek z dniem 27 sierpnia 2021 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Zagłębie SA.

mgr Łukasz Girek jest Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach – specjalizacja Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. [Więcej]


mgr Sebastian Bartos z dniem 30 lipca 2021 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu JSW X kadencji.

mgr Sebastian Bartos ukończył studia o specjalności Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne i Problemy Globalne na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. [Więcej]


mgr Elżbieta Śreniawska w dniu 28 lipca 2021 roku została powołana na Prezesa Zarządu Mesko S.A.

mgr Elżbieta Śreniawska jest Absolwentką Wydziału Przemysłu na kierunku ekonomika i organizacja produkcji Akademii Ekonomicznej w Katowicach. [Więcej]


dr Joachim Sosnica w dniu 2 lipca 2021 roku został powołany przez Radę Nadzorczą PRIMETECH S.A. na funkcję Prezesa Zarządu.

dr Joachim Sosnica jest m.in. absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, kierunek: Przemysł. [Więcej]


mgr Rafał Jureczko 1 lipca 2021 objął stanowisko skarbnika Rady Miejskiej w Lublińcu

mgr Rafał Jureczko jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. [Więcej]


mgr Grzegorz Dudziak 16 czerwca 2021 został powołany na honorowego członka Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Pan Grzegorz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach i posiada tytuł magistra ekonomii ze specjalnością Planowanie i Finanse.  [Więcej]