Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

mgr Patrycja Mitros-Bogacka przejęła obowiązki sekretarza Katowickiej Loży BCC na czas nieobecności Pani Pauliny Strąk

mgr Patrycja Mitros-Bogacka jest Absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Zarządzania, posiadającą specjalizację w zarządzaniu Zasobami Ludzikami. [Więcej]


mgr Jarosław Wróbel z dniem 2 marca 2021 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A.

mgr Jarosław Wróbel jest Absolwentem studiów magisterskich oraz studium doktoranckiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach. [Więcej]


mgr Andrzej Oślizło z dniem 4 grudnia 2020 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu DEVELIA S.A. ("Emitent”)

mgr Andrzej Oślizło jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek Ekonomia). [Więcej]


mgr Łukasz Mietła z dniem 5 października 2020 r. został powołany na Członka Zarządu Spółki Wasko S.A.

mgr Łukasz Mietła jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. [Więcej]


mgr Tomasz Konik z dniem 1 czerwca 2020 roku objął stanowisko Partnera zarządzającego w Deloitte Polska

mgr Tomasz Konik jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  [Więcej]