Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

mgr Adam Kieres, art. director awansował na stanowisko head of design w BBDO.

mgr Adam Kieres jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. [Więcej]


mgr Jacek Obrocki z dniem 23 kwietnia 2021 roku został powołany na Wiceprezesa Zarządu na kolejną wspólną, pięcioletnią kadencję Zarządu PragmaGO S.A

mgr Jacek Obrocki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Ekonomia, specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne.  [Więcej]


mgr Krzysztof Brejdak w dniu 31 marca 2021 roku został powołany przez Akcjonariusza Książek Holding Sp. z o.o . na członka Rady Nadzorczej Spółki

Pan Krzysztof Brejdak jest magistrem ekonomii naszym Absolwentem. Ukończył studia magisterskie o specjalności ekonomika przemysłu oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet... [Więcej]