Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

Nasza absolwentka laureatką konkursu na pracę magisterską

Z przyjemnością informujemy, że mgr Monika Wiercińska zajęła I miejsce w grupie prac magisterskich na najlepszą pracę z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych! [Więcej]


Podinspektor mgr Jarosław Klich objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu

Podinspektor Jarosław Klich objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 8 kwietnia 2019 roku w auli olkuskiej komendy. [Więcej]


mgr Przemysław Palonka został powołany na Członka Zarządu CTL Logistics

mgr Przemysław Palonka jest absolwentem studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na Wydziale Zarządzania. [Więcej]


dr Krzysztof Broda został ponownie wybrany Zastępcą Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

dr Krzysztof Broda jest absolwentem Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. [Więcej]


mgr Artur Trzeciakowski został Prezesem Zarządu Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" SA

Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" SA poinformowała, że jej Rada nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 r., powołała mgr Artura Trzeciakowskiego do składu Zarządu spółki i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 1 marca 2019r.  [Więcej]


mgr Agata Brodzka obejęła nowo utworzone stanowisko managing directora.

mgr Agata Brodzka dołączyła do zespołu Platinium Cast, obejmując nowo utworzone stanowisko managing directora. [Więcej]


mgr Robert Cichowicz został Zastępcą Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

12 lutego br. nastąpiły zmiany na stanowisku II zastępcy prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój obowiązki objął mgr Robert Cichowicz. [Więcej]