Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

mgr Agnieszka Nizio objęła stanowisko Dyrektora Zabrzańskiego Centrum Handlowego Platan

mgr Agnieszka Nizio od lutego 2019 roku objęła stanowisko Dyrektora Zabrzańskiego Centrum Handlowego Platan [Więcej]


mgr Dariusz Hereda został powołany na Członka Rady Nadzorczej AWBUD

Rada nadzorcza AWBUD postanowiła powołać w skład swojego zarządu mgr Dariusza Heredę na okres trzyletniej kadencji.  [Więcej]


mgr Roman Nowak został powołany na nowego Skarbnika Starostwa Powiatu Raciborskiego

Radni Powiatu Raciborskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie mgr Romana Nowaka, który został powołany z dniem 1 lutego 2019 roku na nowego Skarbnika Starostwa Powiatu Rybnickiego. [Więcej]


dr Remigiusz Czernecki objął funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora handlowego w PPHU Specjał

Od stycznia 2019 r. dr Remigiusz Czernecki objął funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora handlowego w PPHU Specjał i odpowiedzialny będzie za działalność operacyjną, rozwój oraz strategię hurtową grupy. [Więcej]


mgr Marek Pławiak został powołany na stanowisko Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

W dniu 7 stycznia 2019 roku mgr Marek Pławiak został powołany na stanowisko Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. [Więcej]


mgr Karolina Kord objęła nowo utworzone stanowisko Managing Directora w Space PR

W styczniu 2019 roku mgr Karolina Kord objęła nowo utworzone stanowisko Managing Directora w Space PR  [Więcej]


mgr Tomasz Drąszkowski został powołany na stanowisko Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach

mgr Tomasz Drąszkowski w grudniu 2018 roku został powołany na stanowisko Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach  [Więcej]