Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

mgr Jacek Wiśniewski – w marcu 2018 roku został nowym Sekretarzem Powiatu Cieszyńskiego.

Pan Jacek Wiśniewski ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach.  [Więcej]


mgr Monika Środa – z dniem 24 lutego 2018 roku została powołana na stanowisko Skarbnika Miasta Czechowice Dziedzice

W 2003 roku Pani Monika ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku zarządzanie i marketing i uzyskała tytuł licencjata na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.  [Więcej]


Zbigniew Zgoła – z dniem 15 lutego 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A. podjęło uchwałę o powołaniu Pana Zbigniewa Zgoły w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Zbigniew Zgoła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 2000 r. ukończył studia o specjalizacji rachunkowość. [Więcej]


dr Krzysztof Wilgus - z dniem 1 lutego 2018 r. objął funkcję Prezesa Zarządu Silesian Coal S.A., spółki zależnej HMS Bergbau AG

Pan dr Krzysztof Wilgus jest menedżerem z blisko 30-letnim doświadczeniem w sektorzefinansowym, górniczym oraz szeroko pojętego konsultingu. Nowy PrezesZarządu Silesian Coal S.A. jest absolwentem i byłym wieloletnim wykładowcąAkademii Ekonomicznej... [Więcej]