Scientific Programme Committee

 

The Programme Committee of the Seminar:

 

  • Chairperson: Grażyna Trzpiot
  • prof. zw. dr hab. Jerzy Gołuchowski
  • prof. UE dr hab. Grzegorz Kończak
  • prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik
  • prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik