Laureat nagrody – prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc

 

20 czerwca 2018 r. podczas uczelnianego Dnia Internacjonalizacji została wręczona Nagroda im. prof. Kornelii Karcz za szczególny wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w obszarze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Laureatem nagrody została Pani prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc.

Dorobek naukowy prof. Szymury-Tyc ewoluował od ekonomii do nauk o zarządzaniu, obejmując w początkowym okresie teorię funkcjonowania rynku, konkurencji i przedsiębiorstwa, poprzez problematykę tworzenia wartości w kontekście marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem, do biznesu międzynarodowego i związanych z nim zagadnień internacjonalizacji, innowacyjności i usieciowienia przedsiębiorstw. W ostatnim okresie jej badania naukowe koncentrują się na problematyce uwarunkowań zasobowych internacjonalizacji przedsiębiorstw. Profesor Szymura-Tyc jest aktywnym członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, takich jak European Marketing Academy (EMAC), European International Business Academy (EIBA) i Academy of International Business (AIB). W latach 2011–2018 pełniła funkcję przedstawiciela narodowego Polski w EMAC. Jest zaangażowana naukowo w środowisku międzynarodowym, pełniąc m.in. rolę członka zespołu redakcyjnego wydawnictwa Emerald.