Prezentacje

Materiały archiwalne udostępnione przez prelegentów wcześniejszych edycji wydarzenia.

1. Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach - Anna Łukaszkiewicz-Kierat, Agnieszka Wyżgolik
Horyzont Europa – nowy, ambitny i nastawiony na rezultaty program badań międzynarodowych (cz. I Anna Łukaszkiewicz-Kierat)
Horyzont Europa – nowy, ambitny i nastawiony na rezultaty program badań międzynarodowych (cz. II Agnieszka Wyżgolik)

2. Narodowe Centrum Nauki, Koordynator Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu - dr Anna Wiktor
Prezentacja oferty grantów dot. współpracy międzynarodowej

3. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej – dr Monika Strojecka-Gevorgyan
Współpraca transgraniczna, transnarodowa i międzyregionalna – programy Interreg na lata 2021-2027

4. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja Programu Erasmus+  i Europejskiego Korpusu Solidarności – Renata Decewicz, Anna Bielecka
Erasmus+ 2021-2027 dla szkół wyższych – mobilność i projekty edukacyjne

5. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – dr Ewa Wójcik
Dobre praktyki aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na przykładzie projektu ,,Economics of Sustainability” realizowanego z Programu Erasmus+ partnerstwo strategiczne

6. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), Dyrektor Biura Programów dla Naukowców – Agnieszka Stefaniak-Hrycko
NAWA – Programy wspierające mobilność naukową

7. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Doradca Strategiczny – Zygmunt Krasiński
NCBR – Programy wspierające działalność naukowo-badawczą

8. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - Natalia Kozłowska
Oferta programu Fulbrighta wspierająca współpracę polsko-amerykańską