Dzień Internacjonalizacji organizowany jest przez Biuro Współpracy Międzynarodowej.

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 siedziba biura: 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 50 , Budynek Rektoratu pok. 1/22 - 1/26

 

Kontakt: 

Izabela Weselska

tel. 032 257 73 89
izabela.weselska@ue.katowice.pl