Przejdź do menu Przejdź do treści

O projekcie

Celem projektu "Dążenia do umiędzynarodowienia rachunkowości (w badaniach i w praktyce) w krajach postkomunistycznych" jest podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla studentów, jak również zwiększenie doskonałości naukowej pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu poprzez podjęcie działań umożliwiających bezpośredni (zdalny) kontakt z prof. Catalin Albu, europejskim specjalistą z zakresu rachunkowości krajów postkomunistycznych.

W trakcie serii wykładów i spotkań podnoszone będą zagadnienia specyfiki oraz wyzwań rachunkowości krajów Europy Środkowo-Wschodniej na tle postępującego umiędzynarodowienia rachunkowości. Poprzez prezentację wspólnych obszarów trudności w aplikacji standardów międzynarodowych, uczestnikom spotkań zostanie przekazana wiedza z zakresu nie tylko sprawozdawczości finansowej, ale również o możliwych obszarach dalszych badań naukowych oraz praktycznej aplikacji regulacji rachunkowości w przedsiębiorstwach. 

Merytorycznym opiekunem projektu jest dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE., która realizuje tę inicjatywę przy wsparciu Biura Internacjonalizacji.

Projekt jest dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022. Kwota dotacji wyniosła 6 650,00 zł. 

W ramach przedsięwzięcia Uniwersytet nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie, która wyraziła chęć uczestnictwa w spotkaniach i wykładach prowadzonych przez prof. Catalin Albu.

                                                      

Dowiedz się więcej

Sylwetka naukowca

Profesor Catalin Albu jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Bukareszcie (Academia de Studia Economice), Katedra Rachunkowości i Audytu. Laureat stypendium Fulbright’a (2010-2011) oraz uznanej, międzynarodowej organizacji ACCA IAAER (ang. the Association of Chartered Certified Accountants, International Association for Accounting Education and Research). Wykłada jako visiting profesor na Uniwersytecie Dayton (Ohio, Stany Zjednoczone).

Wybrany przez jedyne europejskie stowarzyszenie naukowe rachunkowości, European Accounting Association, do komitetu zajmującego się badaniami naukowymi nad rachunkowością w Europie. Organizacja ta stanowi gremium współpracy międzynarodowej w obszarze rachunkowości, jest wydawcą najważniejszych czasopism z rachunkowości na naszym kontynencie.

Jego artykuły były publikowane w światowych, najbardziej prestiżowych czasopismach z zakresu rachunkowości, m.in. w Critical Perspectives on Accounting, Australian Accounting Review, Journal of International Financial Management & Accounting.

Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje badania i nauczanie rachunkowości w krajach rozwijających się, rachunkowość zarządczą, nadzór korporacyjny oraz zagadnienia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.  

Harmonogram wydarzeń

Data wydarzeniaWydarzenieUczestnicy

07.10.2021,
godz. 17:30  

Wykład pt. "The Use of Theory and Incorporating Context into Writing Accounting Papers"Doktoranci UE Katowice, spotkanie dostępne tutaj
18.10.2021,
godz. 15:00
Seminarium pt. "Preparing Publications for International Journals in the Area of Accounting"Doktoranci i młodzi doktorzy prowadzący badania z rachunkowości
27.10.2021,
godz. 9:50 
Wykład pt. "International accounting treatments of main financial elements - International Accounting Standard No 2"Studenci kierunku "Finance and Accounting"
28.10.2021,
godz. 8:00  
Seminarium pt. "Possibilities of starting cooperation in science and research"Pracownicy Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej 
04.11.2021,
godz. 17:00
Seminarium pt.  "How to do your first research project in accounting? A few clues/hints for young researchers" Członkowie koła naukowego GlobFin oraz studenci Wydziału Finansów
09.11.2021,
godz. 11:40  
Wykład otwarty pt. „Benefits of, and challenges to, the IFRS application in post-communist countries”Studenci UE Katowice oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Oddział Zamiejscowy w Chorzowie), spotkanie dostępne tutaj

13.11.2021,
godz. 16:15 

Wykład otwarty „Accounting Internalization Efforts in Post-Communist Countries” Studenci UE Katowice oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Oddział Zamiejscowy w Chorzowie), spotkanie dostępne tutaj
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3