Przejdź do menu Przejdź do treści

O projekcie

Celem projektu „SustainableLogistics4Climate (Zrównoważona logistyka dla klimatu)” jest stworzenie studentom UE Katowice możliwości udziału w dużym wydarzeniu międzynarodowym, dotyczącym zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw. Udział w wydarzeniu, o charakterze konkursu, podnosi poziom umiędzynarodowienia studentów, a także ich kompetencje związane z umiejętnością pracy w grupach, analizy danych i zarządzania projektem, a także zwiększa świadomość w zakresie wyzwań związanych ze zmianą klimatu. Konkurs ten od wielu lat jest organizowany przez Odisee University of Applied Sciences w Brukseli.   

W trakcie tygodnia projektowego studenci w międzynarodowych zespołach rywalizują ze sobą rozwiązując złożone studium przypadku. Finalne rozwiązanie i zaprojektowane propozycje usprawnień w badanym łańcuchu dostaw prezentowane są w dniu finałowym.   

Koordynatorem projektu jest dr Anna Urbanek.

Projekt jest częścią projektu klastrowego „ECOnomics4Climate”, który jest realizowany przez dr hab. Monikę Wieczorek-Kosmalę, prof. UE, przy wsparciu Biura Internacjonalizacji.

Projekt „SustainableLogistics4Climate (Zrównoważona logistyka dla klimatu)” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024. Kwota dotacji wyniosła 27 913,00 zł.

Okres realizacji projektu luty - listopad 2023.    

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3