Przejdź do menu Przejdź do treści

O konkursie

Pierwsza edycja konkursu "Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" organizowana z inicjatywy UE w Katowicach oraz Stowarzyszenia "COLLEGIUM" odbyła się w jubileuszowym roku akademickim 2021/2022. Idea uhonorowania wybitnych absolwentek i absolwentów Uczelni narodziła się w 2021 r. Zgodnie z nią corocznie w czasie Święta Uczelni począwszy od 2022 r. będą wręczane statuetki wybitnym absolwentom. 

Konkurs dedykowany jest osobom, które osiągnęły znakomite wyniki w minimum jednej kategorii/jednym obszarze:

 1. zawodowym,
 2. społecznym,
 3. naukowym.

Kto może zostać laureatem plebiscytu? 

Laureatami plebiscytu mogą zostać absolwenci, którzy ukończyli studia I, II i III stopnia lub studia jednolite magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (WSE), Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) lub Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (UE Katowice), niezależnie od ich rodzaju i formy.

Jak zgłosić Absolwenta do udziału w plebiscycie?

Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać - wypełniając stosowny wniosek - osoby fizyczne pełnoletnie w liczbie min 3 osób oraz stowarzyszenia, organizacje społeczne, firmy i instytucje.

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać: 

 • wypełniony "Wniosek o nadanie tytułu Wybitnej Absolwentki/Wybitnego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
 • skan dyplomu ukończenia studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (WSE), Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) lub Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (UE Katowice),
 • pełnomocnictwa/upoważnienia danego podmiotu do reprezentacji na zewnątrz – w przypadku zgłoszenia do Konkursu Kandydatki/Kandydata przez osobę reprezentującą stowarzyszenie / fundację / inną organizację społeczną / przedsiębiorstwo / instytucję, koniecznie jest przedłożenie pełnomocnictwa/upoważnienia danego podmiotu do reprezentacji na zewnątrz.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w terminie do 31 października 2022 r. Skan wniosku należy przesłać na adres: wybitni.absolwenci@ue.katowice.pl

Pytania prosimy kierować do Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami (tel. +48 32257-7074, +48 32257-7354), któremu została powierzona obsługa organizacyjna Konkursu.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie: www.ue.katowice.pl/wybitni-absolwenci 

Serdecznie zapraszamy do udziału w plebiscycie.

Nagrody

Laureaci Konkursu otrzymają:

 1. prawo do posługiwania się tytułem "Wybitnej Absolwentki/Wybitnego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach";
 2. statuetkę zobacz więcej
 3. wpis do Księgi prowadzonej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 4. tabliczkę z imieniem i nazwiskiem zamieszczoną w przestrzeni Uniwersytetu poświęconej wybitnym absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
 5. prawo udziału w posiedzeniu Komisji Konkursowej kolejnej edycji Konkursu dla Wybitnych Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
 6. publikacje w formie artykułów ze zdjęciem na stronach internetowych Organizatorów, biuletynach, materiałach informacyjnych oraz czasopismach tematycznych wydawanych przez Organizatorów;
 7. możliwość uczestnictwa w materiałach wideo prezentujących sylwetki laureatek/laureatów opracowanych przez Organizatorów;
 8. możliwość przeprowadzenia wykładu dla słuchaczy studiów podyplomowych/studentów Uniwersytetu. 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3