Informacja wstępna

Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki powstała w 2017 roku.

Kierownikiem Katedry jest Prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał

 

Katedra składa się z trzech zakładów:

  • Zakład Statystyki. Kierownik Zakładu prof UE dr hab. inż. Wojciech Gamrot
  • Zakład Ekonometrii. Kierownik Zakładu Prof. UE dr hab. Tomasz Żądło
  • Zakład Matematyki. Kierownik Zakładu Prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki

 

Przydatne linki:

Strona dydaktyczna Katedry:

www.stat.ue.katowice.pl