Prof. zw. dr hab. Józef Szaflarski

ur. 21.11.1908, Tarnów; zm. 11.11.1989, Katowice; studia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ Kraków), Wydział Filozoficzny 1926–1929 kierunek: geografia i geologia; stopnie i tytuły naukowe: dr – UJ Kraków 1931, dr hab. – UJ Kraków 1939, profesor – 1946; profesor zwyczajny – 1960; dyscyplina naukowa: geografia fizyczna, geografia ekonomiczna, kartografia; zatrudnienie w WSE: 1956–1973; stanowiska: profesor; funkcje: kierownik – Katedra Geografii Ekonomicznej 1956–1969, rektor 1958–1965; inne miejsca pracy: UJ Kraków. Katedra Geografii Fizycznej – asystent 1931–1939, równolegle I Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego – nauczyciel, kierownik, UJ Kraków. Katedra Geografii Fizycznej – asystent 1946–1950, UJ Kraków. Katedra Geografii Gospodarczej – kierownik 1950–1954, Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ Katowice) – organizator Instytutu Geografii, kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej 1973–1977; publikacje: ogółem – kilkaset; ważniejsze publikacje: „Zarys kartografii”, Warszawa, PPWK, 1955 [Wyd. 2 zm. i uzup. 1965]; „Poznanie Czarnego Lądu”, Warszawa, PWN, 1968; „Słownik geografii świata”, [Pod red.] J. Szaflarskiego. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1971; „Atlas województwa katowickiego”, Kom. red. pod przew. J. Szaflarskiego. Warszawa, PPWK, 1971 [Wyd. 2. 1977]; „Poznanie Tatr. Szkice z rozwoju wiedzy o Tatrach do połowy XIX wieku”, Warszawa, Wydaw. Sportu i Turystyki, 1972; „Katowice 1865–1945. Zarys rozwoju miasta”, Pr. zbior. pod red. J. Szaflarskiego. Katowice, ŚIN : Wydaw. „Śląsk”, 1978; wyróżnienia: Doktor Honoris Causa AE Katowice 1987; inne: Rada Naukowa Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach (ŚIN Katowice) – członek 1962–1973, Rada Naukowo-Techniczna przy Ministrze Górnictwa i Energetyki – członek 1964–1971, Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) – członek 1975–1977;