Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. zw. dr hab. Jerzy Paweł Rokita

ur. 24.01.1936, Warszawa; studia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach (WSE Katowice) – mgr 1957; stopnie i tytuły naukowe: dr – WSE Katowice 1963, dr hab. – WSE Katowice 1972, profesor nadzwyczajny – 1976; profesor zwyczajny – 1988; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1957; funkcje: dziekan – Wydział Przemysłu 1972–1978, prorektor 1978–1981, rektor AE Katowice 1981–1990, kierownik – Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem (Wydział Zarządzania) 1990–2012; publikacje: ogółem – 237, autorskie zwarte – 24, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 52; ważniejsze publikacje: „Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami”, Katowice, UE, 2011; „Dynamika zarządzania organizacjami”, Katowice, AE, 2009; „Zarządzanie strategiczne – tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej”, Warszawa, PWE, 2005; „Organizacja ucząca się”, Katowice, AE, 2003; „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, Warszawa, SKPwP, 1995; „Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa”, Warszawa, PWE, 1986 [współaut.: K. Fabiańska]; „Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa”, Warszawa, PWN, 1984 [współaut.: H. Bieniok]; „Metody oceny efektywności produkcji kopalń węgla kamiennego”, Katowice, Wydaw. „Śląsk”, 1976 [współaut.: J. Strzoda]; „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych”, Katowice, AE, 1976; liczba wypromowanych doktorów: 15; liczba wypromowanych magistrów: 400; odznaczenia: Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego (1971), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1977), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1979), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1986), Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2001), Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego PAN (2006), Medal Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (2007); wyróżnienia i nagrody: Doktor Honoris Causa – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE Wrocław) (2009), Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1972, 1974, 1980, 1985), Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Opolskiego” (1975), Nagroda im. Prof. Walerego Goetla (1984), Nagroda Sekretarza Polskiej Akademii Nauk (1985); przynależność do: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Polska Akademia Nauk (PAN), European Academy of Arts, Sciences and Humanities – EAASH (Paryż). 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3