Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. dr hab. Krzysztof Zadora

ur. 22.08.1943, Chorzów;  zm. 18.09.2021, Chorzów; studia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach (WSE Katowice) – mgr 1967; stopnie i tytuły naukowe: dr – WSE Katowice 1971, dr hab. – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) 1981, profesor nadzwyczajny – AE Katowice 1992, profesor zwyczajny – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE Katowice) 2010; dyscyplina naukowa: ekonometria, rachunkowość; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1967-2015; stanowiska: asystent – Katedra Statystyki (Wydział Przemysłu) 1967–1968, starszy asystent – tamże 1968–1971, adiunkt – Instytut Ekonometrii (Wydział Przemysłu) 1971–1978, 1981–1984, docent etatowy – tamże 1984–1990, profesor AE – tamże 1990–1992, profesor nadzwyczajny – Katedra Ekonometrii (Wydział Zarządzania) 1992–1993, profesor nadzwyczajny – Katedra Rachunkowości (Wydział Ekonomii/Wydział Finansów i Ubezpieczeń) 1993–2010, profesor zwyczajny – Katedra Rachunkowości (Wydział Finansów i Ubezpieczeń) od 2010-2015; funkcje: kierownik – Zakład Ekonometrii (Instytut Ekonometrii, Wydział Przemysłu) 1981–1984, kierownik – Zakład Matematyki i Programowania (Instytut Ekonometrii, Wydział Przemysłu) 1984–1990, rektor AE Katowice 1990–1993, kierownik – Zakład Rachunkowości Zarządczej (Katedra Rachunkowości, Wydział Ekonomii/Wydział Finansów i Ubezpieczeń) 1993–2015; publikacje: ogółem – kilkadziesiąt, autorskie zwarte – 1, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 2; ważniejsze publikacje: „Ekonometryczna ekstrapolacja szeregów czasowych”, Katowice, AE, 1980; „O pewnym zagadnieniu aproksymacji i jego zastosowaniu”, [w:] „Przegląd Statystyczny” 1982, nr 3–4; „Ekonometria. Nadzieje, osiągnięcia, niedostatki”, Warszawa, PWN, 1987 [współaut.: Z. Czerwiński, W. Maciejewski, A. Smoluk]; „Metoda najmniejszych modułów w zastosowaniu do estymacji liniowych jednorównaniowych modeli ekonometrycznych”, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1992; „Czym jest, a czym nie jest rachunkowość zarządcza”, [w:] „Zeszyty Teoretyczne/Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” Nr 40 (1997); liczba wypromowanych doktorów: 10; liczba wypromowanych magistrów: 400; odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1994); wyróżnienia i nagrody: Nagroda Rektora (1997, 1998, 1999, 2000, 2001); przynależność do: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) 1994–nadal.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3