Prof. dr hab. Leszek Tadeusz Jerzy Żabiński

 

Prof. dr hab. Leszek Żabiński

ur. 18.08.1947, Wrocław; zm. 19.09.2019, Siemianowice Śląskie; studia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu (WSE Wrocław) – mgr 1969; stopnie i tytuły naukowe: dr – Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu (AE Wrocław) 1975, dr hab. – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (AE Poznań) 1981, profesor nauk ekonomicznych – 1989, profesor zwyczajny AE/UE Katowice – 1996; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu (marketing); zatrudnienie w AE/UE: od 1979; funkcje: prorektor – AE Katowice 1984–1987, dyrektor – Instytut Rynku i Konsumpcji (Wydział Handlu, Transportu i Usług) 1987–1991, kierownik – Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego (Wydział Zarządzania) – od 1991, dziekan – Wydział Zarządzania 2002–2008, rektor – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE Katowice) od 2012 do 2016; inne miejsca pracy: AE Wrocław – asystent/adiunkt 1970–1979, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie (IRWiK Warszawa) – docent 1987–1991, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG Katowice) – profesor, tamże – kierownik Zakładu Ekonomiki Górnictwa i Regionu 1993–1996; publikacje: ogółem – 305, autorskie zwarte – 4, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 20; ważniejsze publikacje: „Rynkowy proces informacyjny w zarządzaniu handlem”, Wrocław, AE, 1976; „Rynek w procesie zarządzania gospodarką”, Warszawa, PWN, 1979 [współaut.]; „Analiza rynku”, Warszawa, PWE, 1981 [współaut.]; „Polityka rynkowa”, Warszawa, PWE, 1991; „Zachowania podmiotów rynkowych”, Pr. zbior pod red. J. Kramer. Warszawa, PWE, 1999 [współaut.]; “Marketing as an applied discipline of the economic sciences. An attempt at identifying”, „Journal of Economics and Management” 2005, Vol. 2; “Marketing we współczesnej gospodarce rynkowej i społeczeństwie konsumpcyjnym. VIII Kongres Ekonomistów Polskich”, T. 5. Warszawa, PTE, 2009; Marketing produktów systemowych. Red. nauk. L. Żabiński. Warszawa, PWE, 2012 [współaut.]; liczba wypromowanych doktorów: 15; liczba wypromowanych magistrów: 200; odznaczenia: Srebrna Odznaka Zrzeszenia Studentów Polskich (1969), Złoty Krzyż Zasługi (1987), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1990), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2004), Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem (2004); wyróżnienia i nagrody: Nagroda Naukowa PTE im. Oskara Langego stopnia II (1979), Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki stopnia II i III (1981), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1996, 1997, 1998), List przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1999); przynależność do: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – członek od 1970, Oddział PTE w Katowicach – prezes 1993–2004, International Association for Research Economic Psychology – członek 1987–1994, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN) – członek 1999–2002, Komitet Nauk Górniczych PAN/Sekcja Ekonomiki Górnictwa – członek 1993–1999, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN – członek od 2012; inne: Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – członek, Komisja Ekonomiczna Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – przewodniczący 1996–1999, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP – członek 2002–2005, Rada Nadzorcza Polskich Hut Stali S.A. – członek 2002–2004, Państwowa Komisja Akredytacyjna – członek 2003–2006, Prezydium Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – członek 2002–2006, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – członek od 2006, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – członek od 2012, Konferencja Regionalna Rektorów Uczelni Śląskich – członek i sekretarz od 2012, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Ekonomicznych – członek od 2012, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich – członek od 2012;